La despesa que genera l’hospital en hores extraordinàries s’incrementa un 6% respecte l’any passat a l’àrea assistencial

Comentaris

  • De gener a setembre s’han abonat 360.033 d’euros mentre que el 2016 es van pagar 383.520; a nivell global, però, les xifres es mouen en nivells molt similars
  • El departament d’urgències és el que més hores extra acumula, especialment en determinades èpoques de l’any, com la temporada hivernal lligada a la pràctica de l’esquí
  • En matèria salarial global, també s’està en paràmetres salarials molt similars: la despesa més gran en matèria de remuneracions la concentra el departament d’infermeria
El cost de les hores extraordinàries que el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha abonat durant els tres primers trimestres de l’any als professionals de l’àrea assistencial de l’hospital ha crescut poc més d’un 6% respecte del mateix període de l’any passat. O el que és el mateix en xifres absolutes: s’ha passat d’abonar 360.033 euros el 2016 a pagar-ne 383.520 aquest any. No obstant, i a nivell global, el SAAS està pagant la mateixa quantitat enguany que el curs passat: 637.134 euros de gener a setembre d’aquest 2017 pels 634.372 euros en el mateix tram del darrer exercici tancat. Aquestes dades surten d’una informació facilitada pel SAAS arran d’una pregunta parlamentària feta pel líder d’SDP al Consell General, Víctor Naudi. El parlamentari es va interessar pel cost del conjunt de les hores extraordinàries sufragades durant els tres darrers anys per cada àrea i departament dels serves de l’hospital i de la clínica Nostra Senyora de Meritxell. El conseller d’SDP també va sol·licitar quina despesa havia assumit el SAAS en relació a les institucions esmentades anteriorment en matèria salarial, deixant de banda les hores extra. L’àrea assistencial és, lògicament, el grup de professionals que facturen un major nombre d’hores extraordinàries i, també, els que acumulen una retribució salarial més important. No obstant, és l’àrea més voluminosa i clau en el servei que ofereix el centre hospitalari. Dins de l’àrea assistencial, el departament que suposa una despesa més elevada en matèria d’hores extra és el d’urgències. Per contra, la major despesa salarial l’ostenta del departament d’infermeria. L’any passat, el SAAS va pagar 825.540 als professionals de l’hospital i la clínica en concepte d’hores extraordinàries. El 2015 aquesta xifra havia arribat a superar el milió d’euros (1.068.131), però els assentaments es feien de forma diferent. Fins al 30 de setembre d’aquest any s’han abonat per l’esmentat concepte 637.134 euros. Si es tenen només en compte els primers mesos de l’any, el 2016 es van pagar 634.372 euros i el 2015, 695.160 euros.

el document

Sempre ha estat l’àrea assistencial la que més despesa ha generat per aquest concepte. I dins d’aquí, el departament d’urgències, que concentra en alguns mesos concrets un cost més elevat. En efecte, durant la temporada hivernal i, per tant, d’esquí, la despesa s’incrementa notablement. També hi ha una repuntada algun mes concret de l’estiu. Els mesos que vénen, doncs, seran crucials per veure si s’està dins els paràmetres habituals en altres exercicis o no s’hi està. Quant a la massa salarial, durant els tres primers trimestres de l’any el SAAS ha abonat 23,5 milions d’euros. És una xifra també equiparable a la que es va donar de gener a setembre de l’any passat. En aquest període el SAAS va pagar nòmines per un muntant de 23,3 milions. En el conjunt de l’exercici la quantia va arribar als 31,3 milions. Aquestes xifres són lleugerament superiors a les abonades el 2015. De gener a setembre la despesa en remuneracions va ser de 21,9 milions mentre que en el global de l’exercici la despesa salarial va ascendir fins als 29,4 milions.

Comentaris

Trending