La CEA demana canvis perquè els ajuts econòmics arribin a tots els sectors que els necessiten

Considera que caldria modificar la llei òmnibus i permetre a les empreses que romanen obertes que hi tinguin accés,

Reunió telemàtica de treball de la comissió de Turisme i Comerç de la CEA aquest dilluns.
Reunió telemàtica de treball de la comissió de Turisme i Comerç de la CEA aquest dilluns.

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) considera indispensable que les mesures d’ajut econòmic contingudes en el projecte de llei de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2, més popularment conguda com a llei òmnibus, es facin extensives a totes les empreses dels sectors que hagin patit una davallada en la seva activitat i facturació.

En un comunicat recorda que des del moment en què es va publicar, ja va insistir que els ajuts directes de caire econòmic continguts a la llei -com son l’exempció del 15,5% de cotització de la part patronal a la Caixa Andorrana de Seguretat Social i les exempcions o rebaixes en les tarifes d’electricitat i telecomunicacions- s’havien d’aplicar a totes les empreses que haguessin patit una davallada significativa en la seva activitat i facturació com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19.

La CEA interpretava que quan la llei òmnibus es refereix a empreses “que hagin suspès la seva activitat” s’està referint tant a les suspeses per decret governamental, com a les que han tancat voluntàriament, com aquelles que mantenen un servei de guàrdia o de permanències.

La patronal creu que l’aplicació de les mesures contingudes a la llei òmnibus continua presentant un greuge comparatiu

Aquesta interpretació ha quedat ratificada aquest dilluns pel decret del Govern; una decisió que la patronal valora positivament, perquè una interpretació restrictiva de la llei hagués suposat un greuge comparatiu. Tot i així, la patronal creu que l’aplicació de les mesures contingudes a la llei òmnibus continua presentant un greuge comparatiu amb aquelles empreses que no han suspès la seva activitat, per ser considerades serveis essencials, però que registren davallades de l’activitat i de la facturació que en alguns casos poden superar el 70%, el 80% o el 90% respecte les mateixes dates de l’any anterior.

Es tracta d’empreses de sectors tan diversos com la venda al detall de producte considerats de primera necessitat, el transport de mercaderies i carburants, la venda de carburants, les agències de duana, la distribució majorista dels productes considerats de primera necessitat, alguns hotels o les farmàcies. Resulta evident, que la situació no és uniforme entre els diferents sectors que romanen oberts i, fins i tot, entre les empreses d’un mateix sector. En aquest sentit, la patronal considera que el més aconsellable seria establir una gradació en l’accés a aquests ajuts en funció de la davallada de l’activitat i la facturació de cada empresa, de tal manera - per exemple- que l’exempció de la part patronal de la cotització a la CASS s’apliqués en proporció a aquesta davallada.

L'accés als ajuts hauria de tenir caràcter retroactiu a comptar des del dia 14 de març

Aquesta proposta la farà arribar dimarts el representant de la patronal al Consell d’Administració de la CASS, Francesc Zamora. Més enllà d’aquest punt, la patronal considera que caldria modificar la llei òmnibus i permetre a les empreses que romanen obertes -i que ens molts casos son serveis essencials per a la comunitat- que tinguin accés, de manera proporcional, a tots els ajuts econòmics previstos. Així mateix, aquest accés als ajuts hauria de tenir caràcter retroactiu a comptar des del dia 14 de març.

La patronal considera que és una qüestió d’interès general que aquestes empreses continuïn operatives, però en alguns casos -des del punt de vista estricte del seu balanç- fins i tot els resultaria menys costós romandre tancades i poder accedir als ajuts públics.

Comentaris

Trending