La CASS reclamarà a l'administració de Justícia els perjudicis econòmics que li causa la lentitud de la Batllia

Comentaris

El personal de la CASS està indignat amb els 'regals' del Govern.
El personal de la CASS està indignat amb els 'regals' del Govern. ARXIU
  • El fet que els tribunals acumulin expedients sense donar-los una sortida fa que quan arribi el moment deutes que la parapública pretenia ja hagin prescrit
  • La xifra que pot arribar a exigir la Seguretat Social és quantiosa i l'organisme no vol deixar perdre ni un cèntim d'euro que pugui redundar a favor dels afiliats
  • La decisió d'encetar el camí per demanar la responsabilitat per la manca d'activitat judicial l'ha aprovat aquest dimarts el consell d'administració de l'entitat
La Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) pretén demandar l’Estat pel perjudici que li ha causat la lentitud de la Batllia en tramitar els expedients, fet que hauria comportat que molts dels deutes que la parapública reclamava hagin prescrit. Això suposa una pèrdua econòmica notable per a la Seguretat Social que vol recuperar a través d’una demanda de responsabilitat administrativa. El consell d’administració de la CASS ha aprovat aquest dimarts “iniciar el procediment en vistes a presentar una demanda” per l’esmentada responsabilitat vista la “manca d’activitat de la Batllia”. Les fonts consultades han explicat que aquesta petició s’emmarca dins del que preveu el Codi de l’administració en relació amb la manca de servei, per mala organització o defectuós funcionament, de l’administració concernida. Per tant, la CASS, que alhora també és administració a efectes del que disposa l’article 13 de l’esmentat codi, haurà d’actuar, d’entrada per la via administrativa, després per la via jurisdiccional, contra l’administració de Justícia -i en representació seva, ben probablement, contra el Consell Superior de la Justícia- pels perjudicis causats per la inacció de la Batllia. L’acumulació d’expedients ha fet que la parapública hagi deixat de percebre molts dels pagaments que tenia pendents. No és la primera vegada que una administració fa una petició d’aquestes característiques. Però les fonts consultades han assegurat que vist com n’és de poc sovintejat un procediment d’aquestes característiques, serà molt interessant fer-ne el seguiment. Especialment des d’altres administracions. Són notables les corporacions -les comunals, per exemple-, que han vist com expedients associats a la imposició de multes i sancions que havien promogut han quedat al bagul dels records de la Batllia. Un dels requisits que la llei demana perquè es pugui dur a terme una demanda d’aquestes característiques és que el dany pugui ser avaluable econòmicament. El perjudici del qual hauria sigut víctima la CASS ho és. Segons l’article 60 del Codi de l’administració, “per al càlcul de la indemnització hom tindrà en compte la situació tal com estava abans de produir-se el fet danyós. El perjudici serà avaluat a la data en què tingui lloc la reparació. La indemnització ha de cobrir exactament el perjudici causat, ha de compensar el dany sofert per la víctima (en aquesta ocasió la CASS) i no ha de produir un enriquiment d’aquesta”. L’article 61 de la mateixa normativa fixa que “la reclamació ha de presentar-se davant l’administració responsable. El dret a reclamar prescriu en el termini d'un any a comptar de la data en què es produí el fet, l'acció o l'omissió que el motiva”. La CASS, en defensa dels afiliats i veient com d’eixutes comencen a estar les arques financeres, no vol deixar escapar ni un cèntim d’euro.

Altres decisions

A banda d’iniciar el procés per demandar els danys causats per la manca de servei de l’administració de Justícia, el consell d’administració de la CASS també “ha estudiat les simulacions realitzades pels actuaris d’Actense, que serviran de base per realitzar propostes per millorar la sostenibilitat del sistema de pensions de jubilació. Aquestes propostes seran trameses a Govern durant el mes de setembre”. A més, s’han aprovat “una sèrie de millores en els procediments de l’àrea de control administratiu”, s’ha decidit contractar una administrativa “per cobrir una vacant a l’àrea de prestacions sanitàries” i s’ha adjudicat a les empreses Tècniques d’avantguarda S.L. i Riba i Carod associats Solucions informàtiques S.L. “la contractació de dos recursos tècnics per l’àrea de desenvolupament, dins del departament de sistemes d’informació”.

Comentaris

Trending