Qualsevol infracció que es publiciti a través de les xarxes socials serà més penalitzada

La modificació del Codi Penal que el Consell General ha d’aprovar aquest dijous incorpora com a circumstància agreujant el fet de difondre una acció il·licita a través de qualsevol mitjà de comunicació i, a més, davant d’alguns delictes en concret es reforça la pena perquè quedi clar

Qualsevol infracció difosa via xarxes socials serà més penalitzada.
Qualsevol infracció difosa via xarxes socials serà més penalitzada. ARXIU

La potent irrupció de les xarxes socials i l’impacte que causen molts dels elements que en elles hi circulen no ha passat en va per al legislador. Fins al punt que aquest dijous el Consell General aprovarà una modificació del Codi Penal que comportarà de manera general una pena més greu per a totes aquelles infraccions que, a més a més de ser-ho, es publicitin a través de qualsevol mitjà de comunicació social.

En efecte, perquè no quedi dubte que serà pitjor difondre qualsevol delicte a través de les xarxes socials, els canvis que s’aprovaran aquest dijous suposaran la incorporació d’una nova circumstància agreujant genèrica en el catàleg que pressuposa l’article 30 del Codi Penal. En efecte, si aquest precepte inclou com a elements que fan més greu qualsevol delicte, de manera genèrica, per exemple, l’acarnissament o la traïdoria, o l’abús de poder o de confiança, o el fet que el subjecte passiu de qualsevol delicte sigui un funcionari, a partir d’ara -i d’ara voldrà dir a mitjan gener- caldrà tenir en compte que “l’ostentació o la difusió de la infracció a través de qualsevol mitjà de comunicació o xarxa social” agreujarà qualsevol pena a imposar.

El canvi relatiu al delicte contra el prestigi de les institucions té, aparentment, nom i cognoms. El Govern i els grups parlamentaris -alguns almenys- han volgut donar lliçons per evitar un altre ‘cas Vanessa Mendoza Cortés’

Certament, finalment, en la tramitació parlamentària, s’ha abolit la persecució de les ‘fake news’ com inicialment pretenia el Govern. Perquè en el projecte de llei que va presentar l’executiu, per primera vegada s’hi penalitzaven informacions, comunicacions, fetes amb falta a la veritat, deixant a l’arbitri de qui escaigués, què era faltar a la veritat i, més encara, el fet de decidir si hi havia mala intenció en aquella acció. En fi, els grups parlamentaris van pactar sense efecte la pretesa voluntat governamental de tenir marge legal per poder fer caceres de bruixes.

Això, però, no treu que s’agreugi qualsevol ús que es faci dels mitjans de comunicació, de les xarxes socials, per a fins que no es considerin lícits. I a banda de l’agreujant genèric, hi ha certs delictes que específicament incorporen la difusió per les xarxes socials com un element que els penalitza més. La conducció temerària, per exemple. O el delicte contra el prestigi de les institucions. El canvi en aquest cas té, aparentment, nom i cognoms. El Govern i els grups parlamentaris -alguns almenys- han volgut donar lliçons per evitar un altre ‘cas Vanessa Mendoza Cortés’.

En efecte, qui menysprei les institucions -Consell General, el Govern, el Consell Superior de la Justícia, els òrgans judicials, el ministeri fiscal o els comuns- i la seva actuació veurà com la pena de multa i d’inhabilitació de càrrec públic se situarà “en la meitat superior” si s’atempta contra el prestigi institucional “a través de mitjans de comunicació social, Internet o altres tecnologies de la informació i la comunicació, de manera que la comunicació es faci accessible a un elevat nombre de persones”.

MATERIAL ÍNTIM

El nou Codi Penal també incorpora un article del tot nou per perseguir aquelles conductes que atemptin contra la intimitat de les persones a través de la difusió de material audiovisual, per dir-ho d’aquesta manera. El precepte en qüestió s’intitula “ús de mitjans de comunicació social, Internet o altres tecnologies de la informació i la comunicació” i deixa clar la temptativa dels supòsits que s’hi enumeren és també punible.

No caldrà posar en perill un tercer perquè la conducció temerària sigui delicte.

Relacionat

L’‘article Ferrariman’ del Codi penal sancionarà de forma molt dura la conducció temerària

I els tres paràgrafs que inclouen el nou article estableixen que “qui promogui, publiciti, exhibeixi, difongui o vengui a tercers imatges o gravacions audiovisuals o qualsevol altre material de contingut íntim a través de mitjans de comunicació social, Internet o altres tecnologies de la informació i la comunicació sense l’autorització de la persona afectada ha de ser castigat amb la pena de presó de fins a un any i multa de fins a 6.000 euros o del tant al doble del benefici obtingut o que es pretenia obtenir si aquest és superior a 6.000 euros”.

En segon lloc, s’hi fixa que “qui enganyi o amenaci, a través de mitjans de comunicació social, Internet o altres tecnologies de la informació i la comunicació, una altra persona per obtenir satisfacció sexual a través d’imatges eròtiques, pornogràfiques o qualsevol altra informació sexual de la víctima ha de ser castigat amb la pena de presó de fins a un any i multa de fins a 6.000 euros”. I, finalment, es deixa clar que “es castiga amb la mateixa pena en la meitat superior qui porti a terme els fets referits a l’apartat anterior envers menors d’edat o persones amb discapacitat per obtenir satisfacció sexual a través d’imatges eròtiques, pornogràfiques o qualsevol altra informació sexual del menor o discapacitat”.

Comentaris (7)

Trending