Els propietaris d’Assegurances Generals denuncien que l’administrador judicial va engruixir el deute

Els assessors de la família Calvó detecten “errors” per un valor superior als 8 milions d’euros en repassar la relació de creditors de la companyia després de sol·licitar-la fins a quatre vegades

Jordi Torrellas accedint a Assegurances Generals el 19 de juliol del 2019.
Jordi Torrellas accedint a Assegurances Generals el 19 de juliol del 2019. ARXIU

La propietat d’Assegurances Generals, la família Calvó, ha demanat a la batlle que gestiona la fallida ja decretada de la companyia que l’aturi immediatament en vista que, a parer dels assessors legals de l’esmentada propietat, s’haurien detectats greus errors en la relació de creditors que haurien portat l’administrador designat per l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) a engruixir el deute de l’asseguradora en més de 8 milions d’euros.

Els propietaris de l’asseguradora intervinguda des de fa més de dos anys i mig consideren que s’han donat per bons crèdits ha cancel·lats al seu dia o s’han pretès duplicar obligacions respecte de sinistres, per posar només dos exemples genèrics de les errades detectades. La família Calvó ja fa uns mesos que es va querellar contra, entre altres, l’administrador judicial Jordi Torrellas al·legant, entre altres, el falsejament de comptes. I els errors ara detectats en serien, a parer de la propietat d’Assegurances Generals, un exemple clar i meridià. I tem la propietat de la companyia, desposseïda de la seva administració, que dits errors, segons les fonts consultades, podrien ser volguts, forçats.

En tot cas, s’han detectat els errors a parer de la propietat i s’han posat darrerament en coneixement de la batlle encarregada de la derivada civil del cas, això és, de la fallida instada pel propi Torrellas, que va considerar que Assegurances Generals era insolvent contra el criteri que sempre ha defensat la família Calvó. Els darrers dies, la propietat de l’asseguradora ha fet arribar un escrit de manifestacions a la batlle on posa de relleu diversos exemples dels errors detectats. I si s’han detectat ara i no abans és, segons les fonts, perquè ni l’administració judicial ni la Batllia no havien volgut facilitar la relació de creditors. Fins ara.

Entén la família Calvó que les anomalies detectades 

“denoten un clar desconeixement, per part de l’administrador especial i els seus assessors, de la situació real de l’asseguradora i del seu funcionament”

Segons les fonts consultades, la propietat d’Assegurances Generals va sol·licitar en tres ocasions entre l’octubre de l’any passat i el gener d’aquest, un seguit de documentació entre la qual es trobava la relació de creditors. Després de tres desestimacions per activa o per passiva, finalment la petició formulada el febrer passat, i que reiterava les anteriors, va ser atesa. I de l’anàlisi de la relació dels creditors, segons les fonts consultades, en ressurt aquest conjunt d’errors que sumen “un valor mínim de 8.065.285,22 euros”.

Els assessors legals i financers de la companyia han detectat en una primera revisió de la llista de creditors fins a nou tipologies diferents d’errors. Des de valoracions errònies de pòlisses de vida fins a la inclusió en la relació de “clients que han estat liquidats i completament saldats”. També lamenta la propietat, entre d’altres, que s’hagin comptabilitzat pòlisses en favor de treballadors que només tindrien validesa si dits empleats ho eren de la companyia fins a la seva jubilació quan el propi administrador els ha liquidat molt abans d’arribar a aquella edat. O s’inclouen en la relació segons la propietat crèdits vençuts i prescrits.

Entén la propietat d’Assegurances Generals que els errors detectats “denoten un clar desconeixement, per part de l’administrador especial i els seus assessors, de la situació real de l’asseguradora i del seu funcionament”. Vistes les anomalies detectades, la família Calvó reclama que “l’execució de la fallida mereix que sigui aturada d’immediat”. A més, segons les fonts consultades properes a la propietat de la companyia, “la manca de comunicació entre l’administrador especial i els antics administradors de la cia. en la confecció del llistat de creditors, així com el retard en la seva confecció i lliurament, evidencien una clara omissió al dret a una tutela judicial efectiva dels aquí defensats, doncs no s’ha permès fins ara poder verificar dit llistat”.

Comentaris (3)

Trending