La Justícia condemna un empleat a pagar 1.497 euros quan en demanava més de 50.000

Els reclamava a la Mútua Elèctrica en concepte d'indemnització i el tribunal sentencia que ha d'abonar els 15 dies de preavís

Comentaris

Rètol de Mútua Elèctrica a la façana principal de la seu de la companyia.
Rètol de Mútua Elèctrica a la façana principal de la seu de la companyia. ARXIU

El Tribunal Constitucional (TC) ha tombat la demanda d'un treballador de la Mútua Elèctrica de Sant Julià de Lòria que demanava més de 50.000 euros en concepte de reclamació d'indemnització. L'empresa va formular una demanda reconvencional en què considerava que el desistiment no es trobava fonamentat en cap de les causes legals previstes i, per tant, demanava que es condemnés al treballador a abonar-li els 15 dies de preavís, és a dir, 1.479 euros.

El treballador, responsable del departament del cable, denunciava que des de l'any 2019, l'empresa l'havia ubicat en un despatx a l'aparcament comunal de la plaça de la Germandat i que va haver d'agafar una baixa. Els tribunals en les seves sentències conclouen que el despatx és un local tècnic i que no és un argument per justificar la baixa.

El recurrent al·legava que la sentència de la Sala Civil del 17 de gener del 2022 no està fonamentada en Dret ni respecta la tutela judicial efectiva, perquè no s’han admès proves documentals, ni s’ha raonat la seva inadmissió, alhora que tampoc s’ha respectat el dret a la defensa i s’ha infringit el principi de seguretat jurídica (article 3.2 de la Constitució), vulnerant-se d’aquesta manera l’article 10 de la Carta Magna. El Tribunal, per la seva part, dictamina que els principis continguts a l’article 3.2 esmentat no poden integrar per si sols un motiu d’empara.

En relació a la demana del treballador sobre l'endarreriment en el pagament del salari, el Tribunal conclou que no era sobre el sou sinó sobre els complements per permanències.

Comentaris (1)

Trending