El Dret laboral i el processal civil protagonitzen les dues noves publicacions de l'UdA

Els volums formen part de la col·lecció Campus adreçada a estudiants i a professionals

Comentaris

Jaume Ribert i Carmen Navarro, coautors dels llibres.
Jaume Ribert i Carmen Navarro, coautors dels llibres. Altaveu

La Universitat d'Andorra (UdA) ha presentat els dos darrers volums de la col·lecció “Campus” de manuals:  'Dret laboral i de la Seguretat Social' i 'Dret processal civil del Principat d'Andorra'.  Jaume Ribert coautor del primer volum ha explicat que "és un llibre de consulta adreçat a un public molt ampli". Carmen Navarro, coautora de l'altre llibre l'ha presentat com un manual que ofereix una visió completa de l'estructura de desenvolupament del procés civil andorrà.

 'Dret laboral i de la Seguretat Social' és una visió general de la regulació d'aquesta disciplina del dret aplicable a Andorra. Presenta els principals aspectes directament vinculats amb el Dret del treball material aplicable al Principat i el seu desplegament normatiu, com també una exposició completa de la regulació del sistema públic de protecció civil. Jaume Ribert ha explicat que des del passat mes de febrer, la llei de relacions laborals obliga a totes les empreses de més deu de treballadors a tenir representants sindicals i que la nornativa afavoreix l'existència de comitès d'empresa.

L'altre volum, 'Dret processal civil del Principat d'Andorra' ofereix una visió completa de l'estructura de desenvolupament del procés civil andorrà, dels seus principis i garanties, de les parts que hi intervenen, i dels diferents tipus de procediments vigents al país. El llibre pot ser utilitzat com a manual pels universitaris i com a obra de consulta pels professionals del dret.

Etiquetes

Comentaris

Trending