Dos anys de marge i 225.000 euros d’inversió per fer possible l’accés en línia a la justícia

El Govern aprova el projecte de llei que regularà aquesta fórmula, que serà obligatòria per a tots els agents però es dona temps per poder implementar tots els recursos i estructures necessàries

Rossell i Leon han presentat els punts bàsics del text.
Rossell i Leon han presentat els punts bàsics del text. SFGA

El Govern ha aprovat la legislació que ha de permetre que qualsevol acte davant la justícia es pugui fer de forma telemàtica. Es tracta d’un pas clau en la modernització d’aquest àmbit que, però, trigarà a ser una realitat. Amb el precedent dels continus ajornaments amb l’aplicació del Codi de procediment civil, la llei es cura en salut i preveu una entrada en vigor en dos anys. D’aquesta forma, es vol donar prou temps per implementar els recursos i la infraestructura necessària. La inversió a realitzar es calcula en uns 225.000 euros.

El consell de ministres ha donat el vistiplau al projecte de llei de l’accés electrònic a l’administració de justícia. Com ha explicat el secretari d’Estat, Joan Antoni Leon, el text vol regular l’ús de les tecnologies d’informació en aquest àmbit, garantint principis com el de la confidencialitat o la integritat de les dades. També ha deixat clar que, un cop s’implementi el sistema, el seu ús serà “obligatori” per a tots els tribunals però també altres agents com ara la fiscalia, els professionals o les administracions.

El text s’aprofita per canviar la Llei d’immigració i reduir a tres mesos en tots els casos el temps de residència per poder iniciar el procés de reagrupament familiar

Ara bé, encara falta un temps perquè tot es posi en marxa. Primer, el que trigui la llei a complir el seu tràmit parlamentari. I, un cop sigui publicada al BOPA, el mateix text posposa dos anys la seva entrada en vigor. “Cal dur a terme les adaptacions tecnològiques escaients”, ha explicat el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, que no amagat que es vol uns terminis “amb els que tothom s’hi senti còmode”. En aquest sentit, en l’ambient flota els continus endarreriments en l’entrada en vigor del Codi de procediment civil.

En aquest cas, ja s’ha volgut posar fil a l’agulla per avançar en el procés necessari. Així, s’ha consultat el Consell Superior de la Justícia per demanar quines seran les necessitats. S’estima que la inversió que es requerirà ascendirà a uns 225.000 euros.

Aprofitant el projecte legislatiu, i via disposicions finals, s’introdueixen canvis en dues altres lleis. La primera, la d’immigració per reduir d’un any a tres mesos el temps de residència efectiva i permanent a Andorra per aquelles persones que vulguin fer reagrupament familiar. Aquest termini ja s’aplicava en el cas dels nacionals francesos, espanyols i portuguesos en virtut del trilateral, però ara s’amplia de forma general. També es modifiquen els requisits econòmics per a l’obtenció de les autoritzacions sense activitat lucrativa i les de professionals amb projecció internacional en els àmbits esportius, científics o culturals.

L’altre text que pateix canvis és la Llei qualificada de la Justícia. En aquest cas, s’especifica que les notificacions durant dies inhàbils o l’agost només es limitaran a actuacions vinculades a presos o altres d’urgents en l’àmbit penal. També s’amplia a dos anys el període de reserva de plaça de les persones que hagin superat les proves per a batlle i que no hagin estat seleccionades. D’aquesta forma, es vol agilitzar el procés quan calgui fer la cobertura d’alguna vacant.

Comentaris

Trending