La conducció temerària es considerarà delicte

La modificació del Codi penal canvia 36 articles i se n'incorporen 11 de nous per adaptar el marc normatiu a legislació europea

Comentaris

Joan León durant la presentació dels canvis al codi penal.
Joan León durant la presentació dels canvis al codi penal. SFGA

El secretari d’Estat de Justícia i Interior, Joan León, ha presentat la modificació del Codi penal. Es canvien 36 articles i se n'incorporen 11 de nous. L’objectiu és adaptar el marc normatiu als delictes relacionats amb les noves tecnologies i a la normativa europea amb els convenis internacionals signats per Andorra. Una de les novetats és que la conducció temerària es considera delicte.

León ha destacat que el creixement de l'ús d'internet i la consegüent aparició de les noves tecnologies han propiciat que també apareguin noves modalitats d’infraccions i delictes que no estaven previstos a l’ordenament jurídic i que ara es recullen. Pel que fa a la conducció temerària, es modifica l'article 270 del codi penal. Així, no es requerirà com a element addicional del tipus penal de conducció temerària que aquesta posi en concret la vida o la salut de les persones, sinó que la mera conducció temerària ja es considerarà una activitat delictiva.

Fins ara, se sancionava per via administrativa amb una multa econòmica i la retirada de carnet. León ha reconegut que "darrerament s'han pogut veure determinades conduccions que poden ser temeràries. Aquesta conducció mereix una resposta en l'àmbit penal". En aquest sentit recentment s'han vist a les xarxes socials conduccions sancionables com la del conductor d'un Ferrari o 'youtubers'.

Un control policial.

Relacionat

El ‘cas Ferrariman’ porta la policia a fer una campanya per detectar conductes temeràries al volant

S'incorporen els delictes previstos a la Directiva 2013/40/UE del Parlament Europeu i del Consell, relativa als atacs contra els sistemes d'informació, a la vegada que adapta el marc normatiu penal andorrà al Conveni sobre la cibercriminalitat. En aquest aspecte, s’inclou un tipus penal específic per a qui utilitza un mitjà de comunicació social, Internet o altres tecnologies de la informació i la comunicació per espiar o assetjar una altra persona, o publicitar o difondre de qualsevol altra manera missatges o gravacions d’assetjaments o agressions. S’estableix que la pena pel delicte d’afavoriment de la prostitució s’imposarà en la meitat superior quan el delicte es cometi a través d'un mitjà de comunicació social.

S'amplia la pena per als delictes de pornografia infantil

S’inclouen nous tipus penals relacionats amb la difusió de pornografia de menors d’edat a través d’internet així com també per la difusió d’imatges íntimes sense autorització per obtenir satisfacció sexual. A més, s’incorpora un nou tipus penal consistent en la creació, publicació o difusió intencionada d’una notícia falsa, amb un menyspreu manifest a la veritat. També s’estableix que la pena per revelació de dades s’imposarà en la meitat superior quan el delicte es cometi a través de les noves tecnologies. Finalment, s’amplia el concepte de publicitat per adaptar-lo als temps actuals i es reforça el tipus penal de d’obtenció o ús il·lícit de dades personals automatitzades.

Relacionat amb l'adaptació de la legislació a la normativa internacional i l'adaptació a les noves tecnologies, cal esmentar  la modificació de l'article 484 en aplicació de la sentència del Tribunal Constitucional, del 17 de gener del 2022, en el sentit que no es pugui imposar la pena de treball en benefici de la comunitat prevista i la multa. També es modifica el concepte de discapacitat per tal d’adequar-lo a la Llei 27/2017 de mesures urgents per a l’aplicació del Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat de Nova York.

Finalment i per adequar la legislació a les recomanacions fetes pel Grup d’Experts sobre la Lluita contra el Tràfic d’Éssers Humans (Greta), en relació al el Conveni del Consell d’Europa sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans. S’exclou de responsabilitat criminal les víctimes de tràfic d’éssers humans per les infraccions penals que hagin comès en la situació d’explotació i es tipifica el fet de reclutar, transportar, traslladar, allotjar o acollir una o més persones amb fins de treball, serveis forçats o mendicitat, i es considera una circumstància agreujant el fet que es faci amb menors d’edat.

El Codi penal també es modifica en matèria de terrorisme per permetre l’adopció del Protocol addicional a la Convenció del Consell d’Europa, en el sentit que estigui tipificat el fet de viatjar amb finalitats terroristes independentment del país des d’on es viatgi. Encara en matèria internacional, es modifiquen els articles 409 i 410 per tal d’implementar a l’ordenament jurídic andorrà la Directiva (UE) 2018/1673 del Parlament Europeu i del Consell, relativa a la lluita contra el blanqueig de capitals mitjançant el dret penal —també coneguda com a sisena directiva de blanqueig—, de conformitat amb l’annex de l’Acord monetari.

Etiquetes

Comentaris (4)

Trending