Els advocats denuncien que el “greu col·lapse” a la Batllia és generalitzat i no només a instrucció

La junta de govern del col·legi professional demana que s’adoptin mesures urgents que permetin resoldre la situació actual d’encallament i que s’ajorni l’entrada en vigor de la Llei de procediment civil i que es paralitzi el projecte de llei d’accés electrònic a l’administració de Justícia

Comentaris

Els advocats estan indignats amb la situació que es viu a la Batllia.
Els advocats estan indignats amb la situació que es viu a la Batllia. ARXIU

El Col·legi d’Advocats denuncia el “greu perjudici” que s’està generant als ciutadans pel “greu col·lapse”  que pateix la Batllia i que afecta “a totes les Seccions i no únicament a l’especialitzada o les penals”. Els professionals de l’advocacia lamenten que des del Govern i des del Consell Superior de la Justícia es vulgui minimitzar la situació que “està provocant una gran desafecció dels ciutadans en un dels pilars fonamentals de la nostra societat com és l’administració de Justícia”.

La junta de govern del col·legi professional considera que aquesta problemàtica encara s’agreujarà més “si entra en vigor la Llei de procediment civil, tal com està previst a principis de l’any vinent, puix la Batllia no disposa dels mitjans humans, ni tècnics, necessaris per assumir la reforma en el seu funcionament que la Llei comporta; i això sense comptar amb la necessària esmena a les deficiències que també presenta el text legal”. Aquests mateixos motius són els que aconsellen, segons el col·lectiu, no impulsar la Llei d’accés electrònic a l’Administració de Justícia, tal com igualment s’ha previst.

Per tot plegat, l’òrgan de govern de l’ens professional demana: en primer lloc, que s’adoptin mesures urgents que permetin resoldre la situació actual de la Batllia d’Andorra i, en segon lloc, que s’ajorni l’entrada en vigor i el desplegament de la Llei de procediment civil, i que es paralitzi el projecte de llei d’accés electrònic a l’administració de Justícia, fins i tant no es constati una millora substancial en el funcionament de la Institució i dels seus serveis i no quedin garantits els drets que integren el dret a la jurisdicció contingut a l’article 10 de la Constitució.

Amb la voluntat de garantir el millor servei, la Junta vol promoure una taula de treball que possibiliti, amb la celeritat que requereix la situació descrita, cercar solucions que permetin capgirar l’actual conjuntura i adoptar mesures d’aplicació immediata o a molt curt termini. Amb aquesta finalitat, invita totes les institucions de l’Estat i els principals actors implicats a què hi participin.

Etiquetes

Comentaris (8)

Trending