Josep Pujol passa de cap de Consum a director d'Empresa i Comerç

El Govern aprova un Decret de Classificació d’activitats econòmiques d’Andorra

Comentaris

-
-
El Govern ha nomenat Josep Lluís Pujol com a director d’Empresa, Comerç, Desenvolupament Industrial i Transport. Durant la sessió del consell de ministres també s'ha aprovat el Decret de Classificació d’activitats econòmiques d’Andorra 2019, anomenada CAEA-2019. Aquest text  ha de donar compliment Pla d’estadística 2018-2021 que estableix com un dels objectius estratègics instrumentals implementar les principals classificacions, nomenclatures i codis de l’estadística pública harmonitzada a escala europea o internacional.
 

Josep Lluís Pujol, nou director d’Empresa, Comerç, Desenvolupament Industrial i Transport, era  cap de la unitat de Consum i Inspecció de Comerç. El departament de consum  del Govern va tancar l'any passat amb 700 queixes i un índex de resolució del 80%. El seu nomenament arriba a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo.

El Govern també ha aprovat el Decret de Classificació d’activitats econòmiques d’Andorra 2019 amb l'objectiu d'integrar la informació administrativa i la màxima comparabilitat dels resultats estadístics, especialment en l’àmbit de les classificacions d’activitat econòmica, productes, consums, ocupacions, salut i nivells educatius. També per impulsar les classificacions homòlogues d’ús obligatori en l’àmbit europeu i internacional per fer-ne un sistema coherent, homogeni i comparable amb els del seu entorn.

Etiquetes

Comentaris

Trending