Només els residents entre 18 i 60 anys podran formar part d’un sometent

La figura es manté a la definitiva llei de protecció civil que, edat a banda, deixa llibertat perquè els comuns l’organitzin com considerin convenient, via una ordinació

El sometent, a la dreta, el 1969, durant la primera visita del Copríncep episcopal Ramon Malla.
El sometent, a la dreta, el 1969, durant la primera visita del Copríncep episcopal Ramon Malla. FÈLIX PEIG / ANA

El sometent es mantindrà a la llei de Protecció Civil. Això sí, deixant tota la llibertat possible als comuns per a la seva designació i organització, fet que la proposició original limitava. Així, cada corporació decidirà com s’escullen els seus membres -fins i tot si és o no voluntari- via ordinació. El que sí que es fixa és l’edat. Hi podran formar part persones entre 18 i 60 anys, quan actualment només el composen els caps de casa entre 25 i 65.

El text legal ja està enllestit. Ha estat treballat a la comissió de Justícia, Interior i Afers Institucionals del Consell General i es votarà en el pròxim ple. Tal com va avançar Altaveu, s’han acabat retocant els articles que feien menció del sometent. Principalment perquè la proposició original, presentada conjuntament pels tres grups de la majoria, havia generat malestar en alguns comuns. Aquests consideraven que el fet que s’entrés massa al detall suposava tocar una competència de les corporacions parroquials, establerta també per llei.

Així, s’apuntava que l’elecció havia de ser per sorteig o que el nombre d’integrants havia de ser entre 20 i 30. També s’establia que els ciutadans escollits havien d’haver manifestat la voluntat de formar-ne part. Tota una sèrie de limitacions que desapareixeran en el redactat final de la llei, que també modificarà la franja d’edat en la qual es pot ser membre d’aquest grup.

Eva López, Ester Molné i Raül Ferré van presentar la proposició de llei.

Relacionat

Els comuns ‘recuperaran’ les competències del sometent

Així, el text definitiu estableix que “el sometent està constituït per un grup de persones designades pel comú de cada parròquia entre els residents inscrits al cens de població que tinguin una edat compresa entre 18 i 60 anys”. Per tant, canvi important tant en comparació a la situació actual -caps de casa entre 21 i 60- i el que proposava la llei original (entre 25 i 65). I la proposició ja no entra en més detalls. Únicament s’indica que “els criteris de designació així com el nombre de persones, el seu nomenament i la seva renovació s’estableix mitjançant la corresponent ordinació comunal”.

Es deixarà clar que les funcions seran “les que han tingut atribuïdes històricament i segons el costum en l’àmbit de la protecció civil”. Aquestes consisteixen a “donar suport o coadjuvar de forma altruista i desinteressada en les necessitats de socors i ajuda mútua que puguin esdevenir-se en situacions d’emergència”. Aquesta col·laboració s’haurà de fixar via un conveni entre cada comú i el departament de Protecció Civil, el qual també haurà de definir si la cooperació també es fa en la formació que necessitaran els integrants.

Perquè el sometent es mantindrà. El treball en comissió ha desestimat les esmenes que havia presentat el grup parlamentari socialdemòcrata, que volia substituir aquesta figura històrica i tradicional per un grup de voluntaris. La proposta no s’ha acceptat. En canvi, sí que ha tirat endavant una altra proposta de modificació que havia fet la formació. Així, s’afegeix un nou article a la llei, el 53, que estipula que “el Govern ha de promoure la recerca dels riscs que poden afectar la població, els béns i el medi ambient” així com també “la investigació sobre els mitjans i les tècniques de resposta i els estudis sociològics oportuns per a determinar les necessitats formatives de la població”. L’article també indica que es podran “concertar convenis amb universitats i centres relacionats amb aquesta matèria”.

Comentaris (7)

Trending