Les fundacions hauran de ser encara més transparents

La comissió de Justícia, Interior i Afers Institucionals tanca la modificació de la llei que regula aquestes entitats sense acceptar que les vinculades al sector públic hagin de seguir el règim de contractació de l’administració

Signatura de la creació del patronat de la fundació per la Cimera Iberoamericana.
Signatura de la creació del patronat de la fundació per la Cimera Iberoamericana. SFGA

Les fundacions hauran de ser encara més transparents. Així ho marcarà la llei que les regula un cop s’aprovi al Consell General la modificació legal ara a tràmit. El treball parlamentari ha permet introduir alguns canvis, entre ells els que obligaran a inscriure al registre d’aquestes entitats dades claus, com ara els noms i la nacionalitat dels impulsors. A la vegada, també s’aprofita per acotar quins poden ser els objectius o les finalitats d’aquestes entitats. En canvi, no serà necessari que les fundacions del sector públic hagin de sotmetre’s al règim de contractació de l’administració.

La proposició de llei que van impulsar els grups de la majoria ja ha estat enllestida a la Comissió de Justícia, Interior i Afers Institucionals del Consell General. Des del Partit Socialdemòcrata s’havien presentat diverses esmenes que, al seu entendre, completaven la modificació legislativa. Una d’aquestes, justament, actua sobre l’article 36 de la llei original, que establia la publicitat del registre de fundacions. La voluntat és fer encara més transparents les  fundacions existents al país.

Fins ara, la llei es limitava a establir la publicitat del registre, però ara exigirà més concretament quina informació ha de contenir, així com la possibilitat que les dades s’introdueixin en paper o de forma telemàtica. Entre les dades que haurà de contenir hi ha el “nom i cognom dels fundadors, si són persones físiques, i la raó o denominació social si són persones jurídiques, i en tots dos casos, la nacionalitat”. L’esmena va ser presentada pel PS, ja que consideraven que “no s’entén que es puguin conèixer els càrrecs d’una associació i no dels responsables d’una fundació”.

Una roda de premsa conjunta dels tres grups de la majoria.

Relacionat

La majoria actualitza la Llei de fundacions per permetre persones estrangeres als patronats

Un altre canvi proposat pels socialdemòcrates i que també ha acabat sent acceptat afecta la definició de les finalitats de les fundacions, mitjançant una modificació de l’article 4 de la llei ara vigent. Fins ara, es limitava a indicar que “han de ser lícites” i que “les seves activitats han de beneficiar col·lectius genèrics de persones”. En canvi, ara s’afegirà que “han de perseguir fins d'interès general, com poden ser, entre d'altres, els de defensa dels drets humans, l’assistència social i inclusió social, cívics, educatius, culturals, científics, esportius, sanitaris, laborals, d'enfortiment institucional, de cooperació per al desenvolupament, de promoció del voluntariat, de promoció de l'acció social, de defensa de l'entorn, i de foment de l'economia social, de promoció i atenció a les persones en risc d'exclusió social, de promoció dels valors constitucionals i defensa dels principis democràtics, de foment de la tolerància, de desenvolupament de la societat de la informació, o d'investigació científica i desenvolupament tecnològic”.

En canvi, els grups de la majoria no han acceptat altres dues propostes fetes des del PS. En una primera esmena, es volia que les fundacions del sector públic haguessin de seguir el règim de contractació de l’administració, tant pel que fa a serveis com ple que fa al personal. També s’ha desestimat afegir al text una disposició final que obligava a Govern, en un termini de sis mesos, a presentar al Consell General una llei del mecenatge on s’inclogui “el règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals”.

Un cop tancat el text, només queda el darrer tràmit: l’aprovació al ple. Aquesta es podia produir el pròxim dijous, quan hi ha prevista una sessió ordinària a la cambra parlamentària.

Comentaris

Trending