Els bombers es plantegen anar a la vaga pels canvis en la jornada laboral que es preveuen

Les tres organitzacions sindicals que conviuen al cos consideren que els funcionaris es troben davant una indefensió total i “a mercè de la voluntat de la direcció” que suposadament vol introduir unes modificacions que aparentment estan enrarint el clima de treball

Una imatge del patró dels bombers al parc central de Santa Coloma.
Una imatge del patró dels bombers al parc central de Santa Coloma. SFGA

Els bombers -almenys si es té en compte la voluntat de les tres organitzacions sindicals que conviuen en el cos- estan disposats a alçar la veu i fins i tot a acudir a la vaga per fer evident davant la direcció el malestar que suposadament està creant la previsió que s’introdueixin canvis en la jornada laboral aprofitant la “indefensió” que causa l’actual regulació legal establerta per via de la Llei de la Funció Pública.

Segons fonts properes al cos, el Sindicat de Bombers (SIBA) i les associacions ABA i A-118 s’han aliat per mostrar el seu desacord en la forma d’actuar que suposadament té la direcció i que, emparant-se amb el marge de maniobra que dóna la llei, “pretén modificar de forma improvisada i unilateral les condicions més essencials fins ara pactades, com són la jornada laboral, els torns de treballs i les guàrdies operatives”.

“No és que vulguin suprimir els torns de 24 hores, perquè tampoc no els interessa. Però estan fent invents suposem que per la manca de personal”

Asseguren els sindicalistes que l’ambient de treball entre la majoria dels integrants del departament està d’allò més enrarit. Tens. I el motiu d’aquest “clima laboral negatiu”, com el qualifiquen, radica únicament i estricament en aquesta pretesa modificació laboral en relació amb el que “hem estat duent a terme fins a data d’avui els membres del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments”. Els torns de 24 hores.

“No és que els vulguin suprimir, perquè tampoc no els interessa. Però estan fent invents suposem que per la manca de personal. I és una situació que no entenem perquè segons el ministre i la direcció estem bé de personal”, indiquen les fonts sindicals consultades que conclouen: “La realitat és que estem per sota dels mínims de personal” i entenen que això és el desencadenant d’aquestes modificacions exprés i ad hoc.

LA MOTIVACIÓ DE TOT PLEGAT

En el rerefons de tot plegat hi ha el fet que la llei específica del 20 d’abril del 2017 estableix que la jornada, l’horari de treball, els paràmetres per calcular les guàrdies operatives anyals i les situacions d’emergència o de necessitat, s’han de determinar per via reglamentària. És per això que, en data 24 de gener del 2018, es va aprovar el Reglament de la jornada i l’horari de treball dels bombers.

A això s’hi va afegir que mitjançant sentència del Tribunal Constitucional de data 14 de maig de 2019 es va declarar que correspon al legislador regular l’exercici dels drets i de les llibertats de les persones, tenint en compte els objectius amb valor constitucional, com és l’exercici de les modalitats de treball dels funcionaris. Dit d’una altra forma, recorden els sindicats, la sentència del Tribunal Constitucional va declarar que, entre altres, l’article corresponent de la Llei de la funció pública vulnerava la Constitució i, per tant, havia de ser declarat nul i sense efecte.

“Si no cessen aquestes preteses males praxis per part de la direcció, ens veurem obligats a fer les protestes pertinents en defensa dels nostres drets i en exercici del dret de vaga reconegut a la nostra Constitució”

La conclusió de la resolució de l’Alt tribunal va ser que la remissió al poder reglamentari per establir la jornada i l’horari de treball dels funcionaris vulnerava la reserva de llei inclosa a la Constitució, de tal forma que les modalitats de treball dels funcionaris havien d’estar degudament previstes i fixades per llei. Per aquest motiu, en data 21 de juliol del 2022, es va modificar l’article corresponent de la Llei de funció pública fixant únicament un còmput anual en un màxim de 1.800 hores anyals de treball efectiu per als funcionaris.

Fent extensiva aquesta sentència a l’àmbit d’aplicació dels cos de bombers, “a data d’avui, la conciliació laboral i familiar dels bombers queda a mercè de la voluntat de la direcció, que pretén modificar de forma improvisada i unilateral les condicions més essencials fins ara pactades, com són la jornada laboral, els torns de treballs i les guàrdies operatives”. I és per això que “aquesta situació ens crea una total indefensió i inseguretat jurídica”.

Segons els sindicalistes de bombers “el nostre disgust ve provocat també per la manca de transparència per part de la direcció: sense previ avís, sense comunicació oficial escrita, sense causa justificada i sense que els representants dels treballadors fóssim informats; més si tenim en compte que sempre s’ha definit com una direcció continuista de les polítiques, les decisions i els acords assolits amb l’anterior direcció des de fa més de deu anys, i que nosaltres sempre ens hem mostrat oberts al diàleg, a la conciliació i al consens”.

Davant de tot plegat, i “si no cessen aquestes preteses males praxis per part de la direcció, ens veurem obligats a fer les protestes pertinents en defensa dels nostres drets i en exercici del dret de vaga reconegut a la nostra Constitució”. Qualsevol dia, avisen les organitzacions sindicals, un grapat de funcionaris es plantaran amb uniformes i pancartes davant dels parcs per mostrar el seu malestar.

Comentaris (21)

Trending