Inspeccionen un farmacèutic que se sospita que no segueix les recomanacions 

L’apotecari estaria despatxant amb total normalitat tot i reconèixer que hauria estat de viatge d’oci a Itàlia, circumstància que no hauria comunicat formalment

-
-

El ministeri de Salut estaria investigant un farmacèutic del país per verificar que està complint la normativa i les recomanacions vigents en relació amb la crisi originada pel coronavirus. L’apotecari estaria reconeixent obertament que hauria estat de viatge d’oci a Itàlia però no ho hauria comunicat oficialment atès que consideraria que les disposicions que s’estan adoptant no són d’utilitat. I conseqüentment estaria despatxant.

Davant la sospita fonamentada que realment aquest professional de l’àmbit de la sanitat podria estar actuant amb total impunitat s’haurien activat els inspectors del ministeri perquè duguin a terme les indagacions corresponents. La llei de sanitat pública conté preceptes que permeten sancionar aquells que actuen en contra de l’interès general en pro de la salut pública, això a banda de les responsabilitats penals que poguessin escaure.

Comentaris (3)

Trending