Govern preveu que aquest 2018 el cost de la vida s’encareixi un 1,7%

Els criteris que ha fixat l’executiu per a l’elaboració del pressupost per a l’any que ve, en què està treballant de manera intensa, fixen que l’IPC d’enguany quedi nou dècimes per sota del del 2017

-
-
El Govern preveu que el cost de la vida s’incrementi aquest 2018 en un 1,7%, això són nou dècimes més que l’augment que va experimentar l’índex de preus al consum (IPC) de l’any passat. La previsió figura entre els indicadors amb què treballen els diversos departaments governamentals en vista a elaborar el pressupost per al 2019. L’executiu preveu fer un esforç de contracció pressupostària per adaptar la despesa al llindar que estableix la llei de la ‘regla d’or’, que l’equip que lidera el titular de Finances, Jordi Cinca, pretén que es flexibilitzi.

L’executiu, vist que les eleccions no haurien d’anar més enllà del primer quadrimestre de l’any que ve, mira d’accelerar la previsió comptable, que, per llei, no ha d’arribar al Consell General més tard del 31 d’octubre. Molt difícilment el pressupost es podrà aprovar durant el que queda d’exercici. De fet, en cas contrari seria una excepcionalitat molt gran. L’IPC, a no ser que hi hagi directrius explícites -i legals- que fixin el contrari, és l’indicador que es fa servir per revisar, per exemple, tant els salaris públics com les prestacions o els preus dels lloguers.

Si el pressupost per al 2019 s’haurà d’ajustar a l’esmentada previsió de l’encariment del nivell de vida, també ha de complir altres directrius que haurien de suposar, per exemple, una notable davallada en la inversió pública. Si la previsió d’inversió real per al 2018 era de 49,4 milions, ara, amb la retallada prevista, no hauria de superar de gaire els 45 milions. Segons les directrius fixades per Finances, la caiguda ha de ser del 8,3%.

Entre les directrius establertes, que suposen reduir diversos capítols de despesa per ajustar-se a la ‘regla d’or’, hi ha una altra retallada de la inversió pública

Percentualment, la contracció més gran que s’ha fixat en els criteris d’elaboració pressupostària és la que fa referència a les transferències de capital. La davallada ha de ser del 18,6%, que suposarien, en xifres reals, restar dos milions d’euros al capítol de despesa atès que per aquest 2018 aquesta partida presentava una previsió d’11,2 milions i hauria de quedar en 9,1 milions d’euros.

Altres partides que també cal ajustar a la baixa són el consum de béns corrents i serveis, situada en el pressupost d’aquest any en 53,4 milions i que caldria retallar, segons els criteris fixats, en prop d’un 4% (3,9%), en el mateix percentatge caldria reduir les despeses financeres, que comparat en altres temps, són relativament baixes. Són de l’ordre de 13 milions i la retallada demanada hauria de fer reduir en mig milió d’euros aquesta despesa. 

Finalment, el capítol de transferències corrents, que és on s’inclouen totes les qüestions relatives a prestacions o injeccions dineràries, per exemple, a la CASS, i que suposa on volum total previst per aquest 2018 de 212,6 milions , ‘només’ està previst que experimenti un retoc a la baixa de l’1%, que seria una tisorada de poc més de dos milions. On no es preveu cap retallada és en la partida de despesa de personal. En aquest cas es preveu que el cost que suposen els treballadors públics vagi a l’alça.

Etiquetes

Comentaris

Trending