Govern preveu inspeccionar un miler d’habitatges d’ús turístic durant l’any que ve

El departament de Turisme té intenció d’adjudicar els treballs a una empresa externa a l’administració

-
-
El Govern preveu dur a terme durant l’any que ve un miler d’inspeccions en habitatges d’ús turístic (HUT). La xifra és aproximada, com també ho és el repte de fer en el mateix període de temps unes dues-centes revisions. El ministeri de Turisme té intenció d’encomanar dites inspeccions a una empresa externa a l’administració, que haurà de fer una fitxa informatitzada per cadascun dels HUT que inspeccioni. 

La voluntat governamental és poder inspeccionar durant el proper exercici tots els habitatges registrats ja com d’ús turístic i tots els que es vagin registrant. A més, el departament es reserva el dret de poder encomanar inspeccions concretes, determinades, suplementàries a les que inicialment es defineixin. L’empresa que s’adjudiqui la feina haurà de formar-se degudament amb responsables del ministeri de Turisme i haurà de mantenir reunions de seguiment de periodicitat mensual.

En principi, el pressupost establert pel Govern és de 24.800 euros, a raó de 22 euros cada inspecció completa que es faci i de 14 euros més per cada revisió. El preu global establert inicialment no és pas tancat. Ben al contrari, totes aquelles inspeccions que excedeixin del miler inicialment previst es facturaran de manera unitària pel preu que es fixi en l’oferta guanyadora del concurs nacional convocat.

Comentaris (1)

Trending