Govern posa més d'1,2 milions d'euros a l'aeroport d'Andorra-la Seu d'Urgell en quatre anys

És l'aportació al dèficit d'explotació segons el conveni signat amb la Generalitat

Comentaris

-
-
El Govern ha posat més d'1.200.000 euros a l'aeroport d'Andorra-la Seu d'Urgell a raó de 300.000 euros cada anys, el 2015, 2016, 2017 i 2018. En aquesta quantitat no s'inclouen les quantitats per passatger comercial que han passat dels 1.056 euros del 2016 als 1.776 de l'any passat.  El 8 de gener del 2015 es va signar el Protocol d’entesa entre el Govern i la Generalitat de Catalunya relatiu a la cogestió i la promoció de la instal·lació

Les dades figuren en la resposta del Govern a la pregunta del president del Grup Parlamentari de Tercera via, Josep Pintat relativa a la titularitat de l'Executiu a l’aeroport d’Andorra-la Seu d'Urgell, així com un detall exhaustiu de totes les aportacions econòmiques que ha efectuat en aquesta infraestructura i un estat de comptes. En la resposta, es diu que la titularitat és de la Generalitat que l'explota a través del seu operador aeroportuari, Aeroports Públics de Catalunya. Així queda recollit en el Protocol d'entesa que es va signar el 2015 per una durada de cinc anys. A partir d'aquesta data es podrà prorrogar tàcitament per períodes anuals si cap de les parts no manifesta de forma expressa el contrari.

El 2018 el dèficit de la instal·lació era de més de 700.000 euros

El conveni també fixa les quantitats que ha de posar el Govern. Per subvenir a l'aportació d'aquest part fixa, la Generalitat posa a la seva disposició uns espais tant a l'edifici de la terminal com a l'exterior i dins del recinte aeroportuari, destinats a promocionar activitats, organismes i empreses, tant del sector públic com del privat.

L'aeroport, segons el compte d'explotació de l'exercici 2018 presenta  un dèficit de més de 700.000 euros ja que els ingressos no arriben als 100.000 euros en concepte, per exemple, d'hangars o de tarifes aeroportuàries. La seva rendibilitat passa per la posada en marxa del sistema d'aproximació amb GPS. Precisament, aquests dies s'han dut a terme els preparatius perquè la setmana vinent s'hi facin els vols de validació. Si es compleixen els terminis, el GPS haurà d'estar plenament operatiu a la primavera de l'any vinent.

El sistema és el que permet poder operar a l'aeroport malgrat que les condicions climatològiques siguin adverses. Paral·lelament, hi ha el projecte de la Cambra de Comerç per construir un aeroport a Grau Roig i que es va presentar el mes de juny passat i costaria entre 500 i 700 milions d'euros.

 

 

Comentaris

Trending