Govern obvia que la plataforma de Soldeu va lligada a un edifici de serveis i aparcaments per intentar fer veure que compleix les normes

Comentaris

Govern obvia que la plataforma de Soldeu va lligada a un edifici de serveis i aparcaments per intentar fer veure que compleix les normes
Govern obvia que la plataforma de Soldeu va lligada a un edifici de serveis i aparcaments per intentar fer veure que compleix les normes
  • El PS va preguntar a l’executiu com interpreta un article d’un reglament que impedeix que per sobre de les lleres de rius i torrents s’hi puguin fer voladissos per iniciativa privada
  • La resposta governamental diu que la prohibició només afecta els edificis i que la passarel·la no ho és, que es tracta d’una infraestructura de comunicació que permet la circulació de persones
  • El comú de Canillo va ser el primer de defensar la necessitat del pont perquè anava associat a una construcció que els permet resoldre l’endèmica mancança d’estacionament a Soldeu
  • Tot responent la petició socialdemòcrata, el Govern admet sense embuts que es tracta d’una iniciativa totalment privada, el que contravé del tot la declaració d’interès nacional
El Govern ha hagut de construir una resposta manipulada per intentar fer veure que la plataforma esquiable de Soldeu s’adequa a la normativa en matèria de construcció, que deixa clar que “sobre la llera dels rius i torrents i en les seves franges de protecció no s’admetrà cap cos volat derivat d’un projecte d’iniciativa privada”. L’executiu, de forma escandalosa, es treu de la màniga una interpretació inaguantable de la norma alhora que obvia que la passarel·la va íntimament lligada a un aparcament. Això sí, reconeix obertament i sense embuts que el projecte “correspon a una iniciativa privada”. Aquests elements formen part d’una resposta governamental a una pregunta formulada pel conseller general del PS Pere López. El president del grup mixt va demanar a través dels conductes parlamentaris escaients que el Govern li respongués per escrit com interpreta l’apartat segon de l’artigle 8 del Reglament de construcció, que és el que impedeix que en la llera d’un riu o un torrents hi hagin elements volats. Doncs bé, l’executiu, després de transcriure altres apartats de la mateixa reglamentació, interpreta que dit precepte només es pot aplicar sobre edificacions en tan què edificis. I manté que “una plataforma esquiable -o un pont- no és un edifici sinó una infraestructura de comunicació destinada a la circulació de persones” i, en conseqüència, l’apartat segon de l’article 8 del reglament no té res a veure amb la passarel·la. En la seva resposta, el Govern acaba afegint que dit precepte “impediria que tal hipotètic edifici comptés amb balcons, voladissos edificats, etcètera sobre la llera del riu o torrent”. Obvia, però, el Govern de forma volguda i fins i tot malintencionada que la passarel·la té com a base, que parteix, d’un edifici de serveis que incorpora mig miler de places de pàrquing. En conseqüència, és evident que es tracta d’un voladís edificat en un edifici. Les simulacions fetes per Ensisa ho posen de manifest molt clarament. A banda, el comú de Canillo, en una de les moltes justificacions del motiu pel qual la passarel·la és necessària, al·legava que la seva construcció resoldria el problema endèmic que pateix Soldeu quan a l’estacionament. Per tant, el propi comú també lligava de manera ineludible l’aparcament amb la plataforma. Alhora, la resposta de l’executiu, deixant molt clar que el projecte de la passarel·la és talment “d’iniciativa privada” topa frontalment amb l’obligació legal que qualsevol projecte declarat d’interès nacional o que pretengui ser-ho ha de ser impulsat per l’administració pública. Per tant, un nou fiasco governamental intentant justificar l’injustificable.

Comentaris

Trending