Govern nega que hi hagi una desviació pressupostària al Museu de l’Automòbil d’Encamp

L’executiu respon a les preguntes plantejades per la consellera general Carine Montaner pel que fa a aquest nou equipament i a la inversió que suposa pel Principat

Jordi Torres Falcó, Jordi Torres Arauz i Olga Gelabert a la signatura del conveni per a la construcció del Museu Nacional de l'Automòbil, el passat 15 de maig
Jordi Torres Falcó, Jordi Torres Arauz i Olga Gelabert a la signatura del conveni per a la construcció del Museu Nacional de l'Automòbil, el passat 15 de maig
El 7 de novembre del 2018 la consellera general del Grup Parlamentari Mixt, Carine Montaner Raynaud, preguntava per escrit a Govern qüestions relatives al nou Museu de l’Automòbil d’Encamp. Aquest dilluns, 24 de desembre, el Consell General ha publicat les respostes escrites del Govern que fan referència al pressupost d’aquest equipament cultural, al cost o benefici de la construcció del Museu per al Principat, a l’impacte pressupostari que representa, i finalment Montaner també va aprofitar perquè l’executiu pogués respondre al voltant de la classificació de les seves prioritats pressupostàries en termes d’inversions de cara al 2019.

L’executiu explica que les xifres que van sortir publicades al mes de maig en què el cost del nou Museu Nacional tindria un cost de 6 o 7 milions d’euros es tractaven “d’una mera probabilitat, de caràcter aleatori i sense ni tan sols valor d’orientació temptativa perquè en aquella data no es disposava encara d’estudis que avalessin una estimació del cost”. D’aquesta manera, defensa que el Ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, parlés de probabilitat i en cap cas d’afirmació i que no tenia “la voluntat d’anar més enllà”. I per tant, afirmen que no és pertinent parlar de desviació pressupostària tal com plantejava la consellera Carine Montaner.

En la línia del cost que tindrà l’equipament, Govern explica que les xifres d’inversió actualment plantejades estan a l’ordre dels 11 milions d’euros, de mitjana, amb una forquilla entre 8.282.271 euros i 13.484.750 euros. Un cost, que tal com exposa l’escrit, respon a les estimacions efectuades pels diferents arquitectes que han presentat propostes al concurs d’idees per a la realització del Museu. I que aquesta xifra respon a un “treball prou afinat i reflexionat” pels arquitectes que han pogut tenir dedicació i temps suficients sobre les solucions concretes que resoldran els objectius museològics.

Un projecte “correcte, pertinent i necessari”
 

El Govern està convençut que el nou Museu Nacional de l’Automòbil constituirà un notable benefici per a Andorra

L’executiu reitera que el Museu que ja existeix ho fan en condicions “molt inadequades i en un edifici arrendat” motiu pel qual “és una necessitat objectiva dota la col·lecció d’un espai digne”. I exposa que per fer-ho “s'aprofita una parcel·la de dimensions considerables, que és pública perquè procedeix de cessió urbanística obligatòria i gratuïta”. Una ubicació que compta amb una posició cèntrica i que “potencia un eix de caire cultural- constituït per l’antic Hotel Rosaleda, el Museu, la plaça dels Arínsols i l’edifici del Comú d’Encamp.”

El Museu que rep actualment uns 10.000 visitants d’any, exposen que no “s’adiu amb la imatge d’Andorra que requereix un Museu Nacional” i que per tant aquesta “redundarà en la bona imatge del nostre país”. Alhora que també exposa que “entrarà a formar part dels museus d’automòbil de primer nivell europeu” i que “augmentarà l’atractiu turístic d’Andorra”. A més, l’estalvi de l’arrendament de l’edifici actual serà de 105.501,48 euros per any. Així doncs Govern defensa que és un projecte "corrent, pertinent i necessari". 

Govern també explica que l’impacte pressupostari estarà repartit en tres anualitats. El projecte de Pressupost 2019 inclou, per a aquest exercici, una dotació de 300.000 euros per a honoraris de redacció del projecte constructiu i direcció de les obres, i una dotació de només 100.000 euros per a execució de l’obra, perquè es preveu adjudicar-la a finals d’any. La resta de dotació pressupostària per construir l’obra està prevista en crèdits plurianuals a votar en el Pressupost 2019 i destinats als exercicis 2020, 2021 i 2022, en consonància amb el termini previst de construcció de l’obra i el ritme de pagament de les successives certificacions d’obra, a mesura que aquesta sigui executada.

Les inversions prioritàries al 2019 
 

Les obres més destacades que es preveuen adjudicar són, entre d'altres, el Museu Nacional de l'Automòbil, el Centre de Radioteràpia o el nou edifici per desdoblar el CAI

En l’edicte també es mostra el destí de les inversions del Ministeri d’Ordenament Territorial, en què es fa palesa que la prioritat més gran correspon a inversions en edificis públics i s’endú un 49,80% de la despesa. Govern exposa que el motiu rau en el fet que en el moment actual la necessitat més gran d’inversió del nostre país es concentra en equipaments sanitaris com la unitat de radioteràpia, socials amb el nou edifici per desdoblar el CAI i el centre assistencial per a joves amb problemes conductuals, culturals amb el museu o educatius amb reformes en escoles. Mentre que, la segona partida d'inversions se l'emporten en un 15,16% les carreteres, malgrat que l'executiu exposa que aquesta "continua la línia descendent a causa que gran part de la inversió de la xarxa viària de competència governamental ja ha estat realitzada".

Etiquetes

Comentaris

Trending