Govern es planteja encarir la compra i tinença de vehicles de gasoil

La ministra de Medi Ambient es reconeix partidària d’implementar, sense que hi hagi un calendari acordat, una taxa inclosa en una proposició de llei que preparen DA, Liberals i CC

Els presidents dels tres grups parlamentaris (Carles Enseñat, Ferran Costa i Carles Naudi) i la ministra Sílvia Calvó s'han reunit amb integrants de 'Fridays for Future Andorra'.
Els presidents dels tres grups parlamentaris (Carles Enseñat, Ferran Costa i Carles Naudi) i la ministra Sílvia Calvó s'han reunit amb integrants de 'Fridays for Future Andorra'.
Més aviat que tard, i en el marc de la lluita contra el canvi climàtic, el Govern és partidari introduir una taxa per fer dissuadir els vehicles de gasoil en favor dels cotxes elèctrics. La ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, ha recordat que actualment els impostos sobre els automòbils de gasolina ja es calculen en funció dels grams de CO2 que emeten. La mesura, que s’inclou en una proposta d’acord en què estan treballant els tres grups parlamentaris que donen suport a l’executiu, s’estendria ara, sense que hi hagi encara un calendari establert d’implantació, als cotxes de gasolina.

Els grups parlamentaris Demòcrata (DA), Liberal i Ciutadans Compromesos (CC) s’han reunit aquest migdia amb membres del col·lectiu juvenil ‘Fridays for Future Andorra’ i han aprofitat la trobada per publicitar la seva voluntat d’impulsar una proposta d’acord amb l’objectiu de reconèixer la crisi climàtica i declarar l’estat d’emergència climàtica i ecològica. En l’acte, en què també ha participat Calvó, s’ha lliurat un esborrany del text que es prepara als joves mediambientalistes. La ministra, justament, més que cap mesura concreta ha destacat el global del text i el fet que s’impliqui els joves en “un procés participatiu”.

El text legal amb mesures per fer front a la crisi climàtica s’està ultimant i aquest dilluns se n’ha lliurat un esborrany a ‘Fridays for Future Andorra’

La proposta d’acord pretén impulsar les accions previstes en la ‘Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls a la transició energètica i del canvi climàtic’, recull els punts programàtics més destacats de les tres formacions en aquest aspecte i alhora incorpora mesures innovadores inspirades en les reivindicacions d’aquest moviment juvenil. L’objectiu principal de la resolució és reduir les emissions anuals de gasos d’efecte hivernacle en un 37% l’any 2030 i arribar a la neutralitat carboni l’any 2050. En aquest marc, com la resta de propostes que es fan, s’inclou la taxa que penalitzi via tributs sobre la compra i la tinença els cotxes de gasolina i gasoil en favor dels elèctrics.

Seria l’aplicació en els automòbils d’allò que qui més contamina més paga. Ja s’està fent actualment en relació amb els cotxes de gasolina i ara s’ampliaria al gasoil, en una decisió que està esdevenint, segons Calvó, “dinàmica arreu”. El calendari de promulgació de la proposta “s’ajustarà” a les línies estratègiques del Govern i a les voluntats dels grups parlamentaris que l’impulsen, i que han posat en comú les diverses iniciatives que recollien els seus respectius programes electorals. L’escrit amb els suggeriments rebuts s’entrarà a tràmit parlamentari el mes de setembre, moment en el qual la resta de grups podran fer les seves aportacions. Els impulsors de la proposta d’acord esperen que s’aprovi amb el consens de tota la cambra.

Les accions concretes per assolir aquesta fita s’engloben en cinc grans apartats: mobilitat, energia i canvi climàtic, economia circular, planificació i construcció i participació pública i educació ambiental. En mobilitat destaca el foment del transport públic intermodal, la renovació del parc mòbil de l’Estat per vehicles elèctrics, potenciar les zones per a vianants i la construcció de carrils bicis a tot el país. Pel que fa a energia i canvi climàtic, l’objectiu és arribar al 75% com a mínim d’energies renovables en la producció elèctrica nacional, aprofitar la biomassa i construir edificis més eficients. 

L’objectiu principal de la resolució és reduir les emissions anuals de gasos d’efecte hivernacle en un 37% l’any 2030 i arribar a la neutralitat carboni l’any 2050

En relació a l’economia circular es prohibiran els plàstics d’un sol ús, s’implementarà un sistema de devolució i retorn i es fomentarà l’ús de l’aigua de l’aixeta al sector de l’hostaleria. La planificació de la construcció reservarà més espais i zones verdes als nuclis urbans. I finalment, en l’apartat de participació pública i educació ambiental s’inclourà un representant dels joves a la Comissió Nacional d’Energia i del Canvi Climàtic i es treballarà perquè tots els centres educatius tinguin l’etiqueta d’escola verda.

Més enllà d’aquests apartats es contemplen mesures com fomentar l’agricultura de proximitat, millorar la gestió de l’aigua, regular la contaminació lumínica i millorar l’eficiència de l’enllumenat públic i donar valor al riu com a espai natural dins del nucli urbà. Abans de presentar la proposta d’acord al Consell General per a la seva aprovació els grups parlamentaris que l’impulsen han lliurat un esborrany al col·lectiu ‘Fridays for Future Andorra’ que també es farà arribar a les seccions juvenils dels partits perquè l’estudiïn i facin les propostes de millora que creguin escaients.

Comentaris (6)

Trending