Govern emet un criteri favorable a la proposició de Llei per prohibir publicitar serveis de prostitució

Considera que és un delicte anunciar negocis de 'contactes' o 'relax'

-
-

El Govern ha emès un criteri favorable en relació amb la Proposició de llei per modificar l'article 151 del Codi penal per prohibir taxativament i sota risc d’infracció penal publicitar serveis de prostitució en els mitjans de comunicació d'Andorra. La proposició havia estat presentada pel grups parlamentaris Demòcrata, el Liberal i el de Ciutadans Compromesos.

La iniciativa legislativa té per finalitat ampliar el concepte d’afavoriment de la prostitució també a les persones i les empreses que, tenint en compte la seva capacitat de comunicar i de fer arribar els missatges a la població andorrana, fomentin la prostitució i n’incitin la pràctica. I encara més si aquesta comunicació, feta a través de la publicitat, els serveix per rebre un guany econòmic a canvi.

Segons la proposta, “el que recluti per a la prostitució, promogui, faciliti o afavoreixi la prostitució d’altri ha de ser castigat amb pena de presó de tres mesos a tres anys, i "la persona o l’empresa que per qualsevol mitjà faci publicitat explícita o implícita de la prostitució d’altri ha de ser castigada amb pena de multa de fins a 30.000 euros o fins al triple del benefici obtingut, si és superior". 

 El Govern considera que l’ampliació del concepte d’afavoriment de la prostitució a les persones i les empreses que, tenint en compte la seva capacitat de comunicar i de fer arribar els missatges a la població andorrana, fomentin la prostitució i n’incitin la pràctica és totalment pertinent i comparteix la necessitat de considerar delicte la publicitat relacionada amb la prostitució. 

El criteri del Govern ha estat publicat aquest dilluns en el Butlletí Oficial del Consell General.

Comentaris

Trending