Govern convida els directors a regularitzar la situació dels funcionaris amb doble feina

Funció Pública recorda que per norma general els treballadors públics no poden tenir una segona activitat professional però sí col·laborar “amb el teixit esportiu i associatiu del país”

La ministra de Funció Pública, Judith Pallarés, obre la porta després d'una reunió amb sindicalistes.
La ministra de Funció Pública, Judith Pallarés, obre la porta després d'una reunió amb sindicalistes.
El ministeri de Funció Pública sol·licita als directors dels diferents departaments de l’administració que procedeixin a regularitzar, si escau, la situació d’aquells funcionaris que tenen una doble ocupació. El departament liderat per Judith Pallarés deixa clar que “amb caràcter general”, el treballador públic “no pot exercir altres activitats professionals diferents de les que deriven de la seva condició de funcionari”. No obstant així, sí que es pot col·laborar “amb el teixit esportiu i associatiu del país”.

La ministra va signar dijous una nota informativa que el departament de Funció Pública va trametre durant la jornada de divendres, en alguns casos quan la jornada laboral de molts dels funcionaris ja havia finalitzat, als treballadors públics. En principi, es tractaria del mecanisme elegit pel Govern per aclarir la situació en relació amb els funcionaris i les doble feines, un debat que es va reobrir amb el cas de qui llavors era el secretari d’Estat d’Economia. La nota és molt genèrica i, a priori, no aporta massa res de nou.

Remarca Pallarés que malgrat la prohibició general de tenir una altra activitat professional diferent a la de funcionari  “hi ha excepcions clares marcades” a la pròpia llei que queden a discreció del mateix Govern. I és recorda que el criteri aplicat per l’executiu “és prioritzar l’interès general i donar suport als funcionaris i treballadors públics que s’impliquen en la col·laboració amb el teixit esportiu i associatiu del país o altres àmbits de naturalesa similar que representin un valor afegit per a la societat”.

La comunicació inclou tot l’articulat de la Llei de funció pública actualment vigent que fa referència a les obligacions i el règim d’incompatibilitats. Pallarés explica, com més o menys ja se sabia, que les “excepcions s’autoritzen un cop el treballador ho comunica a la seva direcció i ho sol·licita al ministeri de Funció Pública. L’aprovació o denegació es decreta mitjançant un acord de Govern”. El que seria la nota informativa pròpiament dita, abans de reproduir l’articulat normatiu, acaba amb un prec als directors departamentals.

“Es demana als directors que tinguin coneixement que algun funcionari o treballador públic del seu departament exerceix una activitat doble, que comuniquin la necessitat d’adequar, si és necessari, aquesta situació de conformitat” amb l’apartat de l’article 75 de la Llei de funció pública que commina els directors a actuar. De permisos, per així dir-ho, el Govern n’ha anat atorgant puntualment. Els darrers temps, i arran de la polèmica sorgida, també s’haurien facilitat noves autoritzacions.El Sipaag insisteix en què només s'impedeixin feines en què hi concorrin conflicte d'interessos

El Sindicat del personal adscrit a l’administració general (Sipaag) considera que només s'hauria d'impedir una segona feina quan aquesta suposi un conflicte d'interessos amb l'ocupació pública del funcionari. D'aquí que el col·lectiu sindical es refermi "en el seu posicionament contrari al règim d’incompatibilitats dels treballadors públics i vol deixar clar que, des del seu punt de vista, els treballadors públics han de tenir dret a una segona feina sempre que no presenti un conflicte d’interessos amb la desenvolupada a l’administració pública". Responent a la nota informativa de Funció Pública, el Sipaag ha enviat un comunicat en què explica que "en l’última reunió que la junta va mantenir amb la ministra de Funció Pública, Judith Pallarés, i la secretària d’Estat Lara Vilamala es va posar damunt la taula aquesta reivindicació de fer menys restrictiu l’article sobre incompatibilitats, i es va demanar que sigui el Comitè Tècnic d’Organització i Gestió qui pugui decidir en quines feines h ihauria conflicte d’interessos. Així és com funciona en països de l’entorn com és el cas de França, on existeix un comitè de deontologia que decideix les incompatibilitats". Segons el sindicat, "la ministra va transmetre la voluntat d’estudiar aquesta petició". 

Documents

Comentaris (7)

Trending