Govern ajorna fins després de la temporada d’esquí (i les eleccions) les sancions pel mal ús del català al Pas

El departament de Cultura tenia previst dur a terme el mes de desembre les inspeccions tendents a obrir expedients però les ha ajornat “per no interferir en la feina que genera” l’època hivernal

-
-
El servei de Política Lingüística del ministeri de Cultura no començarà a posar sancions per la utilització indeguda del català en els establiments i negocis del Pas de la Casa com a molt aviat després de la temporada hivernal i, per tant també, després de tot el període electoral. Estava previst que el mes de desembre s’iniciés l’etapa d’inspeccions per comprovar que les comerços s’adeqüen a la normativa. Però aquest procés s’ha ajornat per “no interferir en la feina que genera la temporada d’esquí”.

Encara que el motiu esgrimit es pot entendre clarament, segons les fonts consultades, el fet que s’hagin esmerçat tants esforços en la campanya ‘Fem el Pas en català’ i s’hagués advertit clarament de la periodificació de les diferents etapes del projecte -i ja se sabia que el mes de desembre és el que és-, el fet d’ajornar ara la posada en marxa de les inspeccions pot restar força a l’objectiu perseguit per l’administració, que és que el català deixi de ser poc menys que testimonial al Pas de la Casa.

La campanya es va dividir en tres fases, la segona de les quals, denominada de promoció, va servir per constatar els incompliments que cada establiment -i segons una carta recentment remesa per la directora general de Cultura, Montserrat Planelles, s’han visitat tots- pugui estar cometent. D’aquí que la tercera i darrera fase del projecte “havia de consistir a fer visites d’inspecció per comprovar que s’havien fet totes les mesures correctives necessàries per ajustar-se al que disposa la llei”.

L’etapa d’inspecció i eventual posada en marxa de les sancions estava prevista per al desembre, però el departament “ha acordat que, per no interferir en la feina que genera la temporada d’esquí, ajorna aquesta darrera fase fins que no s’hagi acabat la temporada”. Això sí, una vegada finalitzada aquesta etapa, Política Lingüística té intenció de visitar els establiments als quals s’havien detectat mancances per comprovar que s’han corregit, i en el cas que no sigui així, “encetarà la instrucció d’un expedient sancionador”.

Comentaris (2)

Trending