Govern admet que no hi va haver comunicació escrita entre Finances i l'INAF sobre la intervenció de BPA

Comentaris

Govern admet que no hi va haver comunicació escrita entre Finances i l\'INAF sobre la intervenció de BPA
Govern admet que no hi va haver comunicació escrita entre Finances i l\'INAF sobre la intervenció de BPA
El Govern admet que no hi va haver cap comunicació “per via escrita i fefaent” entre el ministeri de Finances i l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) sobre la decisió d’intervenir Banca Privada d’Andorra (BPA). L’executiu assegura que hi va haver un contacte continu, però que no se’n va deixar constància “vista la situació d’urgència i excepcionalitat”. A banda, deixa clar que la decisió d’intervenir l’entitat bancària era una funció que l’INAF té atribuïda per llei. Aquesta informació s’inclou en la documentació que el cap de Govern, Toni Martí, ha fet arribar al Consell General per tal de respondre una bateria de preguntes fetes pel conseller socialdemòcrata Gerard Alís. La carta de resposta, de sis pàgines i a la qual l’Altaveu hi ha tingut accés, resol segons el parer de l’executiu vuit de les quinze qüestions plantejades per Alís. En la majoria d’ocasions, però, i per tot allò que fa referència a la Unitat d’Intel·ligència Financera (UIFAnd), s’al·lega “el principi de confidencialitat genèrica” per donar llargues. Sobre totes les demandes relatives a l’INAF, el Govern adreça el parlamentari a l’esmentat organisme supervisor del sistema financer atenent a la total independència de què disposa. En la carta de resposta de les qüestions plantejades per Alís, i quant a temes relacionats amb la UIFAND, l’executiu s’empara, per exemple “en els principis rectors del Grup Egmont” per no facilitar la informació demanada. El conseller del PS, per exemple, sol·licitava totes les comunicacions mantingudes entre la UIFAnd i el FinCEN abans del 10 de març. I, també, la informació que el FinCEN hauria entregat al seu homòleg andorrà després de la data que va disparar la crisi financera i en una visita que responsables de la UIFAnd i de l’INAF van fer a Washington.

Prejudicialitat penal

També en aquest cas s’al·lega el principi de confidencialitat i, a més, s’hi explica, en la resposta, que “en tenir el seu origen en el FinCEN nord-americà, correspondria a aquesta institució determinar si aquesta informació es pot lliurar per a finalitats diferents de les inicialment previstes”. Tampoc es lliura al conseller, en no ser part interessada, còpia dels dossiers instruïts en relació als casos que el FinCEN cita en el comunicat emès el març. A més, es recorda que en haver una investigació judicial en marxa, els expedients instruïts per l’organisme de prevenció de blanqueig queden suspesos. Per tant, remet el parlamentari a l’autoritat judicial, igual com envia a el conseller a la Justícia per obtenir informació de les peticions d’ajuda internacional (CRI) que s’hagin formulat a Andorra en relació als casos citats a la ‘Notice of Findings’. Sobre allò que sí es pronuncia sense massa embuts és pel que fa a les comunicacions hagudes entre el ministeri de Finances i l’INAF. La resposta de l’executiu explica que “vista la situació d’urgència i excepcionalitat originada arran de la publicació del ‘Notice of Findings’ del FinCEN, no hi va haver comunicacions entre el ministeri de Finances i l’INAF per via escrita i fefaent. Evidentment, aquells dies el flux de comunicació entre ambdues institucions va ser constant, en el marc de les competències i funcions que cadascuna té atribuïdes. Tot i així, la decisió de la intervenció de Banca Privada d’Andorra i la motivació d’aquesta decisió no depenen de cap comunicació entre el ministeri de Finances i l’INAF, sinó que estan emmarcades en l’exercici de les funcions que l’INAF té atribuïdes per llei davant la situació creada per la publicació del ‘Notice of Findings’ del FinCEN”. També es refereix una de les respostes a les comunicacions que hi hauria hagut amb les autoritats americanes abans del març del 2015. En aquest sentit s’indica que “no hi ha cap comunicació entre les autoritats nord-americanes i andorranes en què s’indiqui la possibilitat de realització de la publicació efectuada pel FinCEN el març passat. En cap de les comunicacions, oficials o oficioses mantingudes amb les autoritats nord-americanes amb anterioritat al març del 2015 s’indica aquesta possibilitat. Així mateix, en cap comunicació mantinguda amb les autoritats nord-americanes abans del març del 2015 no s’esmenta la possibilitat de dur a terme qualsevol mesura contra BPA”.

Comentaris

Trending