Gea va cobrar com a salari de la FAF el 2018 més de 88.000 euros

Si els 42 empleats restants que l’ens té en nòmina percebessin una remuneració idèntica -fet que no es dóna-, cobrarien al voltant de 2.600 euros nets el mes

Tomàs Gea, al centre, amb altres directius de la FAF, en una reunió.
Tomàs Gea, al centre, amb altres directius de la FAF, en una reunió.
El secretari general de la Federació Andorrana de Futbol (FAF), Tomàs Gea, hauria percebut durant el 2018, entre salari i primes, una remuneració total de 88.412,95 euros, 14.000 més en xifres rodones que l’any anterior. Gea és l’únic membre considerat d’alta direcció de la FAF. Si es resta el percebut per aquest dirigent federatiu del total de diners abonats en matèria de sous, salaris i assimilats en surt que de mitjana, si cobressin tots iguals, que no és el cas, la resta de treballadors de l’ens federatiu percebrien una retribució mensual neta al voltant dels 2.600 euros.

La FAF és una entitat de dret privat, per tant, què cobren o deixen de cobrar els seus empleats és només un indicador sense cap més valor que, justament, saber més o menys què mou l’organització ara immersa en una petita o gran crisi arran de la investigació judicial derivada de la denominada ‘Operació Cautxú’. L’auditoria comptable i la memòria econòmica ‘desclassificada’ aquest divendres a la nit per la junta directiva de la FAF no revelen dades anòmales ni moviments o operacions especialment fora de lloc.

El document d’auditoria i memòria econòmica, al qual ha tingut accés l’Altaveu, el firma Neus Cornella com a sòcia-directora de la societat Gaudit SL, que forma part del mateix grup empresarial de l’empresa de comptadoria que juntament amb un empleat de la pròpia FAF porten la comptabilitat de l’ens, tot plegat sota el control de l’economista Josep Delgado. L’esmentat document més dos informes més de control i recomanacions emès per la FIFA, que tampoc no deixen veure res d’estrany, van ser ‘penjats’ per la FAF a la intranet de la pàgina web, després d’anys i panys de negar-se a lliurar cap document tan detallat.

L’informe d’auditoria i la memòria econòmica avalats per la consultora Gaudit no revelen dades anòmales ni especialment fora de lloc

Com ja va avançar l’Altaveu al seu dia, el compte de pèrdues i guanys de la federació el 2018 va deixar un resultat positiu de 12.388 euros, força menys que en el curs anterior (344.600), a partir d’uns ingressos de 6.132.000 euros i unes despeses, sense tenir en compte les financeres, de 6.111.000 euros. L’estructura dels documents que reclamaven alguns clubs i sempre havien topat amb la negativa de la junta és totalment estàndard, seguint les normes clàssiques i deixant constància del fet que al mes de maig va esclatar el ‘cas Cautxú’ que manté el secretari general i el tresorer, José García, a la presó, però que en principi no ha de tenir impacte en els resultats econòmics de la FAF, ja que l’ens, justament, en tot cas és perjudicat.

Algunes de les dades que es desprenen dels informes és que l’entitat tenia l’any passat 43 treballadors en nòmina, tres més que al 2017. Només s’especifica la remuneració individualitzada de l’únic càrrec d’alta direcció (88.412,95 euros). En conjunt, en salaris la FAF va destinar 1.391.000 euros CASS a banda. Si d’aquesta xifra es resten els diners percebuts pel secretari general i es divideix per 42 persones i 12 mensualitats, en ressurt una mitjana de 2.600 euros el mes, però això no es pot tenir així en compte perquè hi ha molts dels contractats com a personal esportiu que amb prou feina cobren 500 euros el mes (monitors, entrenadors de base…).

La graella de personal, a banda del personal d’alta direcció, el formen dos membres a la direcció esportiva (aparentment, el director tècnic, David Rodrigo, i el seleccionador nacional absolut, Koldo Álvarez); deu empleats de naturalesa administrativa; vuit més de manteniment; i 22 de l’àmbit esportiu. En l’estructura documental no queda clar on s’imputen les remuneracions que perceben els jugadors de la selecció absoluta. El que sí que es deixa claríssim és que els membres de la junta directiva de la FAF no reben cap retribució

Equipaments

Altres dades que deixa a relluir la documentació facilitada per primer cop és que els béns immobles de la FAF que han rebut algun tipus de subvenció -que no vol dir en cap cas que hagin estat totalment subvencionats- tenen un valor de gairebé 7,5 milions d’euros. I anirà cap amunt perquè entre aquests béns hi ha el complex futbolístic de la Massana, encara en construcció, i al qual fins ara, segons l’obra ja certificada, s’hi han abonat 2.470.843 euros. Acabarà sent l’equipament titularitat de la FAF més valuós econòmicament parlant.La resta d’instal·lacions, que gairebé sempre han tingut suport o de la FIFA o sobretot de la UEFA o de tots dos organismes són el camp d’Alàs, els camps de Santa Coloma, el camp del Col·legi Sant Ermengol, l’esmentat complex de la Massana, les oficines que la FAF té a l’edifici del Parnal d’Escaldes o un camp a Escaldes que, en aquest cas, per a la gespa, va tenir una contribució comunal. El valor de tot plegat arriba als 7.469.055,58 euros.

Altres dades que poden ser rellevants és que a 31 de desembre del 2018 la FAF tenia unes reserves acumulades de poc més de 6 milions d’euros però, alhora, tenia una deutes contrets, en gran mesura compromisos de pagaments ja adquirits però no realitzats, d’1.341.633 euros. La FAF té una imposició d’1.500.000 euros que venç el 30 de novembre del 2021 a un tipus d’interès del 0,65% i té participacions per valor d’1.669.638 euros en un fons de renda fixa de BancSabadell d’Andorra.

Els equipaments immobiliaris que la federació té i que han rebut algun tipus de subvenció estan valorats, en global, en uns 7 milions d’euros

Finalment, i en relació als ingressos corrents i recurrents de la FAF -al marge queden, per tant, les subvencions que es reben eventualment per a projectes concrets-, la partida més important és la derivada dels drets de retransmissió. Per aquest concepte, el 2018 la federació va ingressar 2.500.000 euros. “Els drets de retransmissió televisius adquirits, segons contracte amb la UEFA de data 12 de juliol de 2013, són per a les competicions ‘UEFA Euro 2016’ i ‘FIFA World CUP 2018’, per una durada de quatre anys i un import anual de 2.500.000 euros”.

Entra la resta d’entrades que percep la FAF cada any, almenys en referència al 2018, la partida més important és la referida als ingressos per publicitat, que van deixar 105.081,17 euros. Les inscripcions als campus que organitza l’ens (17.020 euros) o la venda d’entrades per als partits de les seleccions (10.744 euros) també van deixar algun que altre dineret. En qualsevol cas, dels comptes, almenys en aparença i respecte d’allò que reflecteix l’auditoria, no deixa entreveure cap irregularitat. Però hi ha hagut d’haver dos empresonats, un escàndol i una crisi, que s’han traduït en una convocatòria d’eleccions, perquè la documentació sortís a la llum pública. Com a mínim, a la llum dels clubs, que són la raó de ser d’una federació que sense ells no existiria.

Comentaris (7)

Trending