Fitch Ratings assegura que la recuperació del sector serveis i la construcció permet accelerar el creixement econòmic del país

La qualificadora millora la nota del Principat, fent passar el ràting a llarg termini des del BBB a BBB amb una perspectiva estable

-
-
L’agència de qualificació Fitch Ratings destaca que “la recuperació de l'economia andorrana s'ha accelerat” gràcies al bon comportament i la recuperació del sector serveis -sense tenir en compte els financers, que no estarien en la mateixa línia- i la construcció. I preveu que el creixement de la riquesa del país, és a dir, el PIB real per aquest 2018 se situï en un 2,2%, molt per sobre de previsions fetes per altres consultores. Fitch apuja la nota del ràting d’Andorra, passant-lo de BBB a BBB . Celebra la bona evolució dels comptes públics però avisa del perill que no es compleixin les perspectives en matèria de recaptació fiscal, que tindria un impacte negatiu igual com si cau la solvència dels bancs.

Fitch Ratings ha emès aquest dissabte una nova valoració sobre el Principat, la setena des que es van contractar els seus serveis. Cal indicar, que les interpretacions que fan aquestes agències es basen en la informació que li facilita la pròpia administració i altres dades d’accés públic. En aquest sentit, la qualificadora deixa constància de com n’és de difícil poder disposar d’indicadors i d’informació. Aquesta remarca la fan també altres empreses, com Standard&Poor’s, remarcant per exemple que si es millorés el nivell d’estadístiques i dades públiques les qualificacions podrien ser més acurades.

La consultora internacional preveu un increment del PIB real per aquest 2018 del 2,2% i per als dos propers exercicis el fixa en el 2%

Sia com vulgui, Fitch ha millorat el ràting d’Andorra en la seva darrera avaluació, i l’ha situat en BBB amb perspectiva estable a llarg termini. A més, ha millorat també l’indicador a curt termini, que ha passat de F3 a F2. Pel que fa al sostre país, que és el límit que estableix l’agència com a màxima qualificació que es pot atorgar a qualsevol emissió del Govern o de les entitats del país a llarg termini, també s’ha augmentat, passant d’A- a A . L’executiu ha remarcat que la qualificació torna als nivells previs a la crisi de BPA. La qualificadora, però, deixa clar en la seva anàlisi que no ha tingut en compte les demandes que encara pengen producte, justament, del ‘cas BPA’. 

L’avaluació de Fitch posa de relleu la millora de les finances públiques. En aquest sentit, per exemple, remarca que “el 2017, l'endeutament del sector públic es va reduir per sota del 40% per primera vegada des de 2011, arribant al 37,6% del PIB”, i espera que al 2020 aquest percentatge se situï entorn al 35%. La qualificadora destaca la gran disponibilitat d’actius líquids de què disposa la CASS -és evident que això contrasta amb la situació de les seguretats socials d’altres països- i el bon comportament de les finances dels comuns tot i deixar clar que, en global, el superàvit de l’Estat va ser al 2017 inferior que al 2016. Fitch espera que el Govern continuï respectant els límits establerts per la llei de la regla d’or.

Flexibilitat del finançament fiscal

L’informe de Fitch es fa ressò també del fet que “la riquesa del país, l'estabilitat política i la millora de les finances públiques estan equilibrats per la petita dimensió de l'economia, els riscos associats a un gran sector bancari i la dèbil disponibilitat i freqüència de dades econòmiques”. També remarca “la flexibilitat del finançament fiscal ha millorat en els últims anys. Al mateix temps, el venciment mitjà del deute encara és relativament curt (3,5 anys a finals de març de 2018). Les autoritats andorranes han reduït el cost global del deute mitjançant la substitució de préstecs bancaris amb emissions de bons”. Fitch també celebra l’adaptació del sector financer a les normes regulatòries internacionals.

L’avaluació corrobora l’acceleració de l’economia andorrana i situa el creixement del PIB real en un 1,9% el 2017, amb el sector dels serveis privats (exclosos els financers) i la construcció com “els principals impulsors del creixement”. Al mateix temps, remarca Fitch, “durant un període de cinc anys, el creixement del PIB ha quedat per sota de la mitjana (previsió de l'1,9% en comparació amb el 3,7%). Amb la recuperació de l'activitat econòmica, el mercat laboral ha experimentat millores. L'atur va caure a una mitjana del 2,4% el 2017, del 3,5% el 2016. Això es compara amb una previsió mitjana de BBB del 7,9%”.

L’avaluació celebra el bon comportament de les finances públiques i del marc regulatori però avisa del perill de la caiguda de la solvència dels bancs

L’informe també preveu que “l'estabilització de l'activitat en el sector financer i la dinàmica de creixement positiva en altres sectors es tradueixin en un creixement real del PIB real del 2,2% d'aquest any, i un 2% el 2019 i el 2020”. Les previsions de Fitch Ratings són molt més optimistes, per exemple, que les d’Standard&Poor’s, que esperen un PIB per aquest any i per al que ve de l’ordre de l’1,5%. Alhora, la qualificadora Fitch estableix en un 1,5% de mitjana l’encariment del cost de la vida, que situa en 1,7% el 2020. 

Com normalment passa en els treballs d’aquestes empreses avaluadores, Fitch torna a posar de manifest el risc que suposa per al país el fet de no disposar d’un creditor d’últim recurs per al sector financer. La manca d’aquest prestador final i la gran dimensió del sector bancari en relació amb la grandesa del país el fan molt vulnerable davant de qualsevol crisi. Per tant, considera la qualificadora, si la solvència dels bancs disminuís, cosa que caldrà observar atentament els darrers mesos, o si les administracions públiques no poguessin complir els seus objectius en matèria de recaptació impositiva o d’acompliment dels dèficits previstos, la situació global del país podria empitjorar. És a dir, són elements que poden incidir negativament en futures avaluacions.

Etiquetes

-

Relacionat

Standard&Poor’s augura un augment de l’1,5% del PIB andorrà gràcies a la bona marxa d’Espanya i França
-

Relacionat

Fitch Ratings manté la nota de fa un any als tres grans bancs del Principat
-

Relacionat

Fitch Ratings alerta del perill que tindria per a l’Estat “un deteriorament de la solvència dels grans bancs andorrans”
Fitch Ratings preveu que l’economia andorrana creixi enguany un 1,6% i millori una mica més els propers anys

Relacionat

Fitch Ratings preveu que l’economia andorrana creixi enguany un 1,6% i millori una mica més els propers anys
Standard&Poor\'s apuja la nota a Andorra però l\'avisa de l\'impacte d\'un mal acord amb la UE o els litigis del \'cas BPA\'

Relacionat

Standard&Poor's apuja la nota a Andorra però l'avisa de l'impacte d'un mal acord amb la UE o els litigis del 'cas BPA'

Comentaris (1)

Trending