Tributs envia més de dues mil cartes a ciutadans que haurien d’haver declarat IRPF el 2018 i el 2019

Dels primers anys que va estar en vigor l’impost, han acabat prescrivint molts hipotètics pagaments perquè l’administració no va fer les reclamacions com tocava

Una imatge parcial de la façana de l'agència tributària andorrana.
Una imatge parcial de la façana de l'agència tributària andorrana. arxiu

El departament de Tributs ha enviat darrerament més de dues mil cartes a obligats tributaris que estant-hi obligats i complint els requisits no van fer la declaració de l’impost de la renda els anys 2018 i 2019. L’administració ha tramès ara la carta per evitar que prescrigui l’eventual deute que puguin haver contret amb l’Estat aquests ciutadans que per motius diversos no van complir amb les seves obligacions. N’hi ha molts que asseguren desconèixer que estava en vigor l’impost i que creien que no arribaven al mínim exigible per haver de declarar.

Les fonts consultades han assegurat que entre les persones als quals se’ls hauria passat que havien de fer la declaració de l’IRPF hi ha càrrecs polítics d’alt nivell, responsables judicials o professionals liberals de transcendència pública. Si s’arriba a la conclusió que havien d’abonar diners a l’administració en matèria impositiva, el pagament haurà d’anar acompanyat d’un recàrrec. La reclamació arriba enmig d’una campanya amb nombroses dificultats a l’oficina tributària.

Les fonts consultades han assegurat que amb anterioritat, i des del 2015, que va ser el primer exercici amb l’IRPF en vigor, han prescrit nombrosos casos que haurien d’haver contribuït a les arques estatals arran de les rendes del treball obtingudes. La situació de la caixa governamental no és ara la que era just abans de la pandèmia. Per això que ara es fili més prim i que -per segons què- es miri més al detall i s’hagin enviat les reclamacions. Justament, perquè no prescriguin els terminis legals per poder exigir l’abonament, si escau, de l’impost.

Comentaris (21)

Trending