El Tribunal de Comptes torna a tibar les orelles a l’hospital per pagar cafès i complements de més

El SAAS reitera que els abonaments dineraris o en espècies que van suposar una despesa de més de mig milió d’euros el 2018 són drets adquirits pendents de regularitzar amb un conveni

L'hospital té hores d'ara cinc persones ingressades amb Covid.
L'hospital té hores d'ara cinc persones ingressades amb Covid. Toni Solanelles

Fins que no hi hagi conveni col·lectiu, i això sempre que realment sigui l’instrument que finalment resolgui les rèmores històriques que arrossega el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), el Tribunal de Comptes no deixarà de picar la cresta a l’hospital pels cafès i els complements que paga al personal de més. Sense cap suport normatiu. Com a drets adquirits pels treballadors. “Indeguts”, arriba a dir l’òrgan fiscalitzador. Aquests desemborsaments que no tocaria fer van suposar el 2018 una despesa de poc més de mig milió d’euros.

En efecte, són diverses les remuneracions, en espècie o dineràries, els complements, que el SAAS abona. Alguns des d’abans del 1989. I la parapública manté que no ho suprimir així com així perquè són drets que els treballadors han adquirit amb el temps i que no es poden tallar de rel. Ni invocant les normatives vigents avui manté el SAAS que no és possible, que manté en les al·legacions efectuades a l’informe del Tribunal de Comptes que no es pot parlar d’indegut i que, a més a més, es va negociant en alguns casos per suprimir aquestes primes que no tenen el degut suport legal en termes actualment vigents.

El SAAS paga el 50% i el 100%, en el supòsit d’estar de guàrdia, de les despeses de restauració dels empleats que ho desitgin a la cafeteria del centre

Retreu el Tribunal de Comptes, i no ho nega pas el SAAS, que en alguns casos s’han establert complements que l’òrgan fiscalitzador de les finances públiques considera que no pertoquen fins i tot en noves contractacions efectuades amb posterioritat als tocs d’atenció que l’organisme que ara lidera Francesc Pons ha anat fent. I ja fa temps que els fa. Són en essència quatre grans blocs de compensacions, primes, complements o com se li vulgui dir.

D’entrada, el SAAS paga el 50% i el 100%, en el supòsit d’estar de guàrdia, de les despeses de restauració dels empleats que ho desitgin a la cafeteria del centre. El total satisfet per aquest concepte el 2018 va ser de 232.782 euros. Dites retribucions no estan recollides en el reglament de personal ni aprovades pel consell directiu, segons que remarca el Tribunal de Comptes. També s’ha detectat que el SAAS aplica conceptes retributius i complements, fins i tot a persones de nova incorporació, els quals no es troben regulats al reglament de personal del SAAS.

Hi ha complements relacionats amb l'activitat assistencial, primes d'exclusivitat i per mantenir el poder adquisitiu de gent que ha tingut un càrrec i el deixa que van suposar el 2018, en conjunt, més de 274.000 euros

En concret el Tribunal de Comptes esmenta el complement vinculat als ingressos d’activitat assistencial. En aquest cas s’han satisfet 163.961 euros entre diferents persones que duen a terme activitat assistencial al SAAS i perceben complements salarials consistents en una retribució percentual en funció dels ingressos que genera la seva activitat, la qual es situa en un interval del 20% al 100% sobre la facturació.

També es ressalta una prima d’exclusivitat, que perceben directius i persones -tres en concret el 2018- amb càrrec de responsabilitat que impedeix treballar a una altra empresa o de manera autònoma, havent satisfet per aquest concepte un total de 39.147 euros. Finalment hi ha el complement ‘ad personam’ per un import global de 71.352 euros, satisfet a persones per, entre d’altres, que puguin mantenir el nivell salarial una vegada han deixat la responsabilitat per la qual havien estat nomenats.

Comentaris (7)

Trending