Nou toc del Tribunal de Comptes a Andorra Turisme per una pòlissa de crèdit il·legal

L’òrgan fiscalitzador no accepta les explicacions de la societat, que té contractada aquesta forma de finançament contravenint la llei que la regula

EL DIRECTOR GERENT D'ANDORRA TURISME, BETIM BUDZAKU A LA PRESENTACIÓ D'UNA CAMPANYA TURÍSTICA.
EL DIRECTOR GERENT D'ANDORRA TURISME, BETIM BUDZAKU A LA PRESENTACIÓ D'UNA CAMPANYA TURÍSTICA. Altaveu

Andorra Turisme segueix picant-se els dits, legalment parlant, amb les pòlisses de crèdit contractades. El Tribunal de Comptes ha tornat a retreure l’entitat que no estigui complint la normativa amb una de les que té contractades. En el seu informe, corresponent a la liquidació pressupostària de l’any 2020, l’òrgan fiscalitzador també posa en relleu que la societat continua sense adaptar els estatuts.

L’anàlisi efectuada sobre els comptes presentats per la societat, per cert, amb retard insisteix en un aspecte que ja s’arrossega des de fa anys sense, que, per ara, s’hagi posat remei. El Tribunal recorda que la llei de creació d’Andorra Turisme “limita concertar operacions de crèdit per atendre les seves necessitats de tresoreria sempre que en el seu conjunt no superin el 35% dels ingressos per operacions corrents de l’exercici anterior”.

El treball dels responsables del tribunal també hi ha pendent adaptar els estatuts a la Llei de societats

En canvi, es posa en relleu que, un exercici més, la societat ha anat més enllà d’aquesta restricció. “Contràriament al que disposa la norma referida, (...) ha formalitzat una pòlissa de crèdit amb un límit d’un milió d’euros i amb un termini d’un any”, remarca l’informe.

En les seves al·legacions, Andorra Turisme entén que, com a societat anònima unipersonal, la Llei li permet registrar la subvenció de funcionament que li tramet cada any Govern com a “ingressos de les operacions en el compte de pèrdues i guanys” i no pas com a ingressos patrimonials”. Això, defensen, faria que el límit de les pòlisses quedés molt per sobre de l’esgrimit per l’òrgan fiscalitzador. El Tribunal, però, no considera aquest criteri el correcte i, per tant, insisteix: la fórmula amb la qual l’entitat que dirigeix Betim Budzaku es finança no és correcta.

L’informe també retreu que “la societat té pendent l’adaptació dels seus estatuts a la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, pel que fa al tractament de les reserves legals, incomplint el termini previst en l’esmentada Llei per a aquesta adaptació”. En les al·legacions, s’admet que aquest incompliment és real, però es justifica apuntant que “la reserva legal s’ha de constituir a partir dels resultats positius, destinant-se un deu per cent per a cada exercici econòmic amb resultat positiu fins a arribar al vint per cent del capital social”. En canvi, Andorra Turisme no n’ha generat des de la seva creació.

L’anàlisi efectuada per l’òrgan fiscalitzador també parla del que considera una “debilitat” a l’hora de controlar la venda de marxandatge. S’entén que “Andorra Turisme no té establerts procediments eficaços que permetin avaluar la raonabilitat dels ingressos d’activitats accessòries que ha dut a terme”. Per això, “es recomana adoptar procediments de control que permetin garantir la integritat dels ingressos en relació amb les vendes efectuades i les existències”.

Comentaris (5)

Trending