Mig any més de termini per poder retornar els crèdits tous per fer front a la crisi ‘paneconòmica’

L’administració encara disposa de 97 milions en préstecs per poder avalar i Govern ha incorporat les quotes de les operacions de lísing com a concepte que també es pot cobrir mitjançant les pòlisses

Anàlisi dels crèdits tous avalats pel Govern.
Anàlisi dels crèdits tous avalats pel Govern. GOVERN D'ANDORRA

Tots aquells crèdits tous que es van formalitzar durant el 2020 en el marc del programa establert en una doble fase, la segona de les quals encara resta oberta, per pal·liar els efectes de la crisi econòmica de la pandèmia tindran sis mesos més per poder-se retornar. O el que és el mateix, el Govern ha decidit prorrogar mig any el termini de venciment, sense que això estigui renyit amb el fet, qui pugui o ho vulgui, d’amortitzar la pòlissa quan ho cregui convenient.

Aquest és una de les modificacions que el consell de ministres ha acordat aquest dimecres i que farà efectiva via decret en relació tant amb la primera com amb la segona fase dels préstecs. L’administració encara disposa de 97 milions d’euros de la segona tongada per poder avalar. I vist que les dificultats no minven, ben al contrari, un altre dels canvis acordar és ampliar la llista de conceptes pels quals es pot sol·licitar l’aval de l’executiu, incorporant les quotes de les operacions de lísing (arrendament financer).

“A aquells negocis que un cop passada la Covid tinguin viabilitat se’ls donaran les facilitats escaients perquè aquests crèdits no siguin un problema”

El ministre de Finances i portaveu del Govern, Eric Jover, ha ressaltat que s’és conscient de la dificultat que passen moltes empreses, i dels problemes que hi ha per facturar. D’aquí que s’ofereixi “un punt més de flexibilitat” incorporant tant nous conceptes que es poden finançar a través dels crèdits tous com prorrogant automàticament els venciments de les pòlisses de crèdit formalitzades durant el 2020 sis mesos més a mesura que vagin vencent.

La pròrroga, ha recordat Jover, s’entén sense perjudici del dret dels beneficiaris d’amortitzar anticipadament les pòlisses de crèdit, així com de la possibilitat que puguin sol·licitar la reconducció del deute en forma de préstec. En aquest darrer supòsit, cal que presentin la petició de reconducció a través d’una l’adreça de correu electrònic específica. El titular de Finances ha assegurat que “a aquells negocis que un cop passada la Covid tinguin viabilitat se’ls donaran les facilitats escaients perquè aquests crèdits no siguin un problema”.

Els beneficiaris

Jover ha donat detalls sobre els crèdits tous avalats pel Govern, tot explicant que en la primera fase s’han concedit 129,8 milions d’euros, acceptant 1.369 de les 1.509 sol·licituds que s’han rebut. El volum mig concedit per crèdit és de 85.939 euros. Així, un total de 15.083 assalariats s’han vist beneficiats del programa d’ajuts extraordinaris en la primera fase, una xifra que representa el 50% dels assalariats/autònoms del sector empresarial privat del país.

Comentaris (1)

Trending