El mal comportament de les inversions llasta el benefici d’Andorra Telecom que queda en 22,5 milions

Tot i que durant el 2022 la companyia de telecomunicacions va millorar de forma sensible tant el que factura als clients del país com el que percep en concepte d’itinerància, el resultat financer, afectat per la tempesta a les borses, va limitar els seus guanys, tots transferits a Govern

El rètol principal a l'oficina comercial d'Andorra Telecom.
El rètol principal a l'oficina comercial d'Andorra Telecom. Toni Solanelles

Andorra Telecom va tancar l’exercici 2022 amb un benefici net de 22,55 milions d’euros. La xifra és inferior a la del 2021, malgrat una considerable millora de la xifra de negoci. L’operadora va incrementar de forma més que notable la facturació tant als clients nacionals com el que percep per itinerància -el que es cobra als clients de companyies estrangeres quan fan servir el seu mòbil al Principat-. El que va fer caure els resultats positius, però, va ser el rendiment de les inversions que té contractades la companyia, arrossegades a la baixa pel mal comportament dels mercats borsaris.

En línies generals, es pot dir que els comptes de la societat pública van ser positius. Ara bé, ho podrien haver estat més. Els beneficis finals van quedar condicionats, justament, per l’aplicació d’aquest resultat financer. Al final, un cop pagats impostos, Andorra Telecom va tancar amb uns guanys de 22,55 milions d’euros.

La xifra suposa una caiguda del 2,9% en comparació amb els beneficis assolits el 2021, que van ser de 23,2 milions. Ara bé, se situen per sobre de l’estimació de 19,6 que es va incloure en el pressupost per a l’exercici.  I això malgrat que, llavors, la xifra de negoci va ser força inferior.

“Els bons resultats d’explotació s’han vist fortament penalitzats per uns resultats financers negatius, condicionats per la situació bèl·lica a Europa i una inflació creixent”, s’explica des de la companyia

Així, durant el 2022 aquesta va ascendir fins als 84,8 milions, en comparació als 78,6 d’un any abans. 61 provenen de la facturació als clients de país, les principals partides provinents de servei a llars (30,43) i de les línies mòbils (24,55). Suposa un 5,2% més que l’any anterior. L’altra gran font dels ingressos és la itinerància, amb 23,8 milions (prop d’un 16% més que el 2021).

L’increment d’ingressos és, de fet, molt superior al de les despeses d’explotació. Les de consum de mercaderies van passar de 8,08 a 8,87 i les de personal, de 13,84 a 14,21. Augments, relativament controlats que en gran part s’expliquen per l’increment de preus i, també, per l’aplicació de l’IPC del 2021 als salaris dels treballadors. Fins i tot es va reduir de forma important el que es destina a amortitzacions: 17,77 pels 20,5 milions d’un any abans.

En un exercici normal, doncs, el benefici hauria estat molt superior. Quin ha estat el problema? Doncs el mal comportament de les inversions que la companyia té en diferents productes. “Els bons resultats d’explotació s’han vist fortament penalitzats per uns resultats financers negatius, condicionats per la situació bèl·lica a Europa i una inflació creixent”, s’explica des de la companyia.

Així, els fons han arribat a tenir una inversió negativa de fins a -5,2 milions d’euros, compensada només en part pels beneficis obtinguts amb els diners posats en deute públic i en certificats de dipòsit. Segons les dades de la mateixa operadora, l’any 2022 van obrir amb fons contractats als llavors cinc bancs del país per valor de 56,99 milions. A 31 de desembre, aquest havia caigut fins a 51,78. Malgrat això, s’apunta que es té la intenció de mantenir aquesta cartera com a mínim durant un any més, confiant en la seva recuperació durant el 2023.

Com s’ha dit, el benefici final es queda, doncs, en 22,55 milions. El consell d’administració ja va decidir que tota aquesta xifra anirà a distribució de dividends. És a dir, es traspassarà a l’únic accionista: Govern. Per cert, un Estat que també percebrà 2,43 milions en concepte d’impost de societats.

Comentaris (2)

Trending