JC Flowers hauria obtingut un benefici de 105 milions d’euros amb l’operació de Vall Banc

El fons voltor americà hauria abonat en total 16,6 milions per un banc que al tancament del 2019 tenia un valor comptable net de 121,6 milions

Rètol de Vall Banc col·locat a la façana lateral de la seu principal de l''entitat.
Rètol de Vall Banc col·locat a la façana lateral de la seu principal de l''entitat. Toni Solanelles

Si hom paga 16,6 milions per quelcom que acaba valorat en 121,6 milions la diferència és evident: un benefici net de 105 milions d’euros, que és el que hauria fet el fons voltor americà JC Flowers amb l’operació del banc pont, el ‘banc bo’ de BPA o com finalment es va acabar denominant de manera oficial, Vall Banc. Aquest centenar de milions els ‘hauria deixat perdre’ l’Estat andorrà, ja sigui via AREB o a través de la ja intervinguda BPA.

L’evolució de Vall Banc posa de manifest que el seu valor net comptable a finals de l’any 2019 era de 121,6 milions d’euros. Aquest valor net incorpora els ingressos acumulats que Vall Banc ha obtingut, tals com les plusvàlues per import de 26,2 milions d’euros pel fet que els actius que li van ser traspassats des de BPA el 2016 tenien un valor real superior en aquesta quantitat als passius que també va rebre. A dia d’avui aquest és el valor comptable de Vall Banc, el 100% del qual és propietat de JC Flowers, per tant, aquest és el patrimoni que ha obtingut aquesta companyia per l’adquisició de les accions de Vall Banc i dels bons contingents convertibles (els ‘famosos’ i controvertits CoCo’s).      

Els abonaments han estat únicament per dos conceptes: l’adquisició del banc pròpiament dita, i per la qual l’AREB no en cobrarà més de 3,8 milions, i 12,8 milions pels controvertits CoCo’s

Els pagaments que ha fet JC Flowers per adquirir el patrimoni valorat en 121,6 milions d’euros han estat 16,6 milions d’euros. Aquests diners s’han abonat bàsicament per dos únics conceptes. D’entrada l’import pagat per l’adquisició del banc que, tot i que l’AREB va anunciar una xifra propera als 30 milions d’euros, finalment no en va rebre més de 3,8 milions d’euros.

Cal tenir en compte que el capital de Vall Banc, que havia aportat l’AREB era de 30 milions d’euros, i que tenia incorporats 10,2 milions d’euros de reserves en garantia de dipòsits que, tot i estar aplicades al fons de garantia de dipòsits, són propietat de Vall Banc. L’AREBe, en el seu pressupost, ja no preveu cap pagament més per la compra de Vall Banc perquè no cobrarà res més, i a la comptabilitat de JC Flowers no hi consta cap compromís de pagament per aquest concepte.

L’altra pota de l’abonament que ha fet el fons americà és l’import pagat per l’adquisició dels CoCo’s pels quals va pagar a BPA, ja intervinguda per l’AREB, només 12,8 milions d’euros el 2018, malgrat que BPA  havia adquirit el 2016 aquests mateixos títols per 70 milions d’euros, que era el seu import nominal. Tot i haver-ne pagat només 12,8 milions d’euros JC Flowers ha pogut capitalitzar Vall Banc en 70 milions d’euros en convertir els CoCo’s en accions.

dades vallbanc
 

Per tant, JC Flowers ha adquirit, pagant un total de 16,6 milions d’euros, un banc el valor comptable net del qual és de 121,6 milions d’euros, o sigui que l’operació li ha suposat un guany de 105 milions d’euros. Arribats aquest punt cal mirar d’aclarir qui ha deixat perdre, per dir-ho d’aquesta manera, aquests diners. Sigui via AREB, sia via la ja intervinguda BPA, qui sempre hi ha perdut plomes, i de quina manera, és l’Estat andorrà.

Uns 26,2 milions d’euros l’AREB, que va aportar un capital de 30 milions d’euros i només n’ha recuperat 3,8. Uns 57,2 milions BPA, que va adquirir, regida per l’AREB, els bons contingents convertibles per 70 milions d’euros i els va vendre, també regida per l’AREB, per 12,8 milions d’euros. La resta fins els 105 milions d’euros, és a dir 21,6 milions d’euros, també BPA, per la valoració aplicada als actius que, regida per l’AREB, va traspassar a Vall Banc.

Etiquetes

Comentaris (12)

Trending