Govern crea un Registre de Comptes per augmentar la lluita contra el blanqueig

S’aprova un projecte de modificació legislatiu que incorpora, entre altres, com a subjectes obligats dels proveïdors de serveis d’actius digitals

El cap de la Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra, Carles Fiñana.
El cap de la Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra, Carles Fiñana. ARXIU

El Govern ha aprovat el Projecte de llei de modificació de la Llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme. Es crea el Registre de Comptes Financers i Assimilats, “un element més de control i de lluita contra el blanqueig”. D’aquesta manera s’estableix que les entitats bancàries, les entitats de pagament i les entitats de diner electrònic operatives al  país declaren a aquest registre les dades d’identificació dels titulars o beneficiaris efectius de comptes de pagament, de comptes bancaris identificats amb un número IBAN i de contractes de lloguer de caixes de seguretat. 

L’accés a aquesta informació es limita a la UIFAND i altres autoritats competents en matèria de prevenció, detecció, investigació o persecució de delictes. El text incorpora a l’ordenament jurídic andorrà les disposicions de la cinquena Directiva de la UE del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig del 2018 relativa a la prevenció de l’ús del sistema financer pel blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme. Addicionalment han estat considerades les recomanacions del GAFI i les observacions de Moneyval en els procediments d’avaluació periòdica del sistema andorrà de prevenció del blanqueig i del finançament del terrorisme.

Així doncs, el Projecte de llei incorpora, entre altres, com a subjectes obligats dels proveïdors de serveis d’actius digitals. També es regula l’accés a la informació sobre els beneficiaris efectius que consti en el Registre de Societats, el Registre d’Associacions i el Registre de Fundacions, eliminant la necessitat de que les persones sol·licitants hagin d’acreditar un interès legítim.

Finalment, en el Projecte de llei s’introdueix com a nous subjectes obligats als gestors i operadors de zones franques com a pas previ al desenvolupament d’aquest projecte estratègic de l’H23. De la mateixa manera s’hi introdueixen modificacions a la Llei de societats anònimes i a la de comptabilitat dels empresaris que hauran de permetre, juntament amb altres accions que s’estan preparant, la flexibilització dels processos de dipòsits de comptes que han de fer les empreses.

Etiquetes

Comentaris

Trending