Les comissions disparen les reclamacions contra els bancs davant el supervisor financer

L’AFA va rebre el 2020 un total de 27 noves demandes de clients d’entitats bancàries, deu més que les que es van presentar l’any abans, i van obligar el regulador a emetre una nota exigint transparència a les empreses

Els bancs cada cop cobren més comissions, també a Andorra.
Els bancs cada cop cobren més comissions, també a Andorra. ARXIU

Les reclamacions que clients d’entitats bancàries han dut a terme davant l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) s’han disparat els darrers anys. I especialment durant el 2020, aquest augment té a veure amb la imposició de comissions o l’encariment d’aquestes. Així ho admet el regulador financer en la seva memòria anual, on admet que “les principals temàtiques sobre les que versen les reclamacions han estat, en la seva majoria, relacionades amb les comissions que les entitats supervisades han cobrat als seus clients i han qüestionat tant la seva oportunitat en el cobrament com el seu increment”.

De fet, aquesta circumstància va portar el supervisor bancari a haver d’emetre una comunicació exigint als bancs la seva obligació d’actuar amb transparència, i de comunicar degudament la modificació de les tarifes, comissions i despeses que poguessin aplicar. Malgrat que hi ha certa recança encara entre els clients per queixar-se formalment davant dels organismes quan pel mig hi ha empreses del ‘poder’ dels bancs, el nombre de reclamacions el 2020 va pujar un 58% respecte del 2019. Si el darrer exercici tancat hi va haver 27 reclamacions, l’anterior havien estat només 17.

memoria afa
 

Del total de vint-i-set reclamacions que l’AFA va rebre durant l’any 2020, deu es van presentar en dossiers que no estaven complets i no es van poder gestionar per manca de documentació a proporcionar per part dels reclamants. Pel que fa a la resta de reclamacions, únicament quatre estaven pendents de resolució a final d’any i actualment estan resoltes (tres pendents a final del 2019 de les disset reclamacions rebudes).

No obstant, l’AFA no informa en relació amb el sentit de la resolució. Ara bé, els informes emesos per l’AFA en relació amb les reclamacions formulades per clients d’entitats supervisades no tenen caràcter resolutiu respecte de les responsabilitats contractuals entre el client i l’entitat, matèria que està reservada als tribunals jurisdiccionals.

Comentaris (11)

Trending