El BCE ‘assenyala’ també a la banca andorrana els reptes davant la crisi de la Covid

El procés de revisió i avaluació fet per l’entitat bancària aixoplugada per la UE identifica com a deficiències principals les referides al risc de crèdit, a l’adequació de capital, a la sostenibilitat dels models de negoci i a la governança interna

Imatge del recinte que acull el BCE.
Imatge del recinte que acull el BCE. ARXIU

Malgrat que els bancs andorrans no estan sotmesos, és clar, a les directrius del Banc Central Europeu (BCE) i tampoc ho està l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), entitats i regulador no poden desoir, o no ho haurien de fer, les recomanacions del supervisor europeu. Menys davant els efectes d’una crisi sanitària que està causant i causarà més encara un daltabaix econòmic. El risc de crèdit, l’adequació de capital, la sostenibilitat dels models de negoci i la governança interna són aspectes a tenir en compte.

A finals del mes passat el BCE va fer públics els resultats del Procés de Revisió i Avaluació Supervisora (SREP, per les sigles en anglès), dut a terme al llarg del 2020 i va anunciar les prioritats supervisores per al 2021. L’enfocament del BCE respecte d’aquesta qüestió s’ha centrat en la capacitat de les entitats de crèdit per fer front als reptes i als riscos per al capital i la liquiditat derivats de la pandèmia actual. Les principals deficiències identificades en el SREP 2020, ja s’ha apuntat, han estat referides al risc de crèdit, a l’adequació de capital, a la sostenibilitat dels models de negoci i a la governança interna.

Pel que fa al risc de crèdit, la supervisió ha estat centrada en la classificació i mesurament adequats dels riscos en els balanços de les entitats de crèdit i en la seva preparació per tractar els deutors amb dificultats. Quant a l'adequació del capital, la preocupació s’ha focalitzat en la fiabilitat de la planificació del capital de les entitats  i en la necessitat que aquestes elaborin projeccions de capital fiables que abastin un horitzó temporal de tres anys.

A finals del mes passat el BCE va fer públics els resultats del Procés de Revisió i Avaluació Supervisora (SREP, per les sigles en anglès), dut a terme al llarg del 2020 i va anunciar les prioritats supervisores per al 2021

Respecte del model de negoci, el neguit s’ha centrat sobre la robustesa dels plans de negoci d'algunes entitats i sobre la necessitat de millorar la rendibilitat, la qual ha baixat el 2020 per  l'augment de la morositat i la davallada dels ingressos per interessos i comissions. La reducció conseqüent dels marges exigeix l’adopció de mesures de reducció de costos que millorin l’eficiència: consolidació de sucursals, operacions de fusió, acords de treball a distància, digitalització dels processos, etcètera.

Quant a la governança interna, l’informe assenyala que, tot i que  les entitats van gestionar i supervisar adequadament els riscos derivats de la pandèmia de Covid-19, en alguns casos es  va  constatar una manca de participació adequada de la direcció en el seguiment i supervisió del negoci, en la gestió del risc de crèdit i en el control intern.

Tot plegat porta a que les prioritats de la supervisió el 2021 se centrin, des del punt de vista del BCE en l’adequació, mesurament i gestió del risc per part de les entitats; pel que fa a la solidesa del capital, en  la realització de proves de resistència i en una avaluació supervisora continuada de la planificació del capital de les entitats; respecte de la sostenibilitat del model de negoci, en el judici crític dels plans estratègics de les entitats i de les mesures subjacents adoptades per corregir les deficiències estructurals existents,  i, pel que fa a la governança interna, en els marcs de gestió del risc de crisi, en l’agregació de les dades de risc, en els riscos informàtics i cibernètics i en els riscos de blanqueig de diners de les entitats.

Els bancs andorrans, tot i no ser objecte de les tasques de supervisió del BCE, hauran de prendre nota de les conclusions que es deriven d’aquest Procés de Revisió i Avaluació Supervisora de la banca europea el 2020, com de les prioritats que s’assenyalen per a la tasca de supervisió de cara al 2021, perquè resulta obvi que els nostres bancs no són en absolut aliens als problemes que en aquests documents s’aborden.

I posats a fer, també fora bo que l’autoritat supervisora del país prengués nota també de la importància d’abordar aquestes qüestions amb la determinació i celeritat amb que ho fa el BCE, a la vista que estem parlant d’uns informes que s’han fet públics abans d’acabar el gener del 2021, que ja contenen una descripció i una diagnosi detallades de la tasca de supervisió feta durant el 2020 i una enumeració de les prioritats per a 2021. Perquè en aquest temps convulsos que ens estan tocant viure, en els que les amenaces es presenten a un ritme embogit, és fa més evident que mai que no s’hi val a badar.

Etiquetes

Comentaris

Trending