Fernando Vázquez es queda en solitari al comandament de BPA

Comentaris

Fernando Vázquez es queda en solitari al comandament de BPA
Fernando Vázquez es queda en solitari al comandament de BPA
Com era de preveure, i un cop finalitzat el contracte que tenia com a administrador de Banca Privada d’Andorra (BPA), el financer andorrà David Betbesé deixa les seves tasques i qui havia compartit la feina amb ell les darreres setmanes, el madrileny Fernando Vázquez de Lapuerta, passa a ser l’administrador únic de BPA. Així ho ha decidit el consell d’administració de l’Agència estatal de resolució d’entitats bancàries (AREB). El canvi de funcions de Betbesé i Vázquez feia dies que estava acordat. El consultor andorrà quedarà ara únicament com a integrant del consell d’administració de Vall Banc, el banc pont, del qual Vázquez en serà conseller delegat. César Goyache, Lluís Marimon i Christian Merle acaben de composar l’òrgan de direcció de l’entitat a la qual es transferiran els actius bons, la immensa majoria, de BPA. Vall Banc es va crear el 17 de juliol seguint el Pla de Resolució de BPA aprovat l’11 de juny. L’objectiu del banc pont és la “segregació del conjunt d’actius i passius de BPA considerats legítims després de l’estricte procés de revisió de cada client dut a terme per experts independents en matèria de prevenció de blanqueig de diners i finançament del terrorisme”, segons ha recordat l’AREB. Així doncs, segons el que estableix l’article 17 de la Llei de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució d’entitats bancàries, els actius i passius lícits de BPA es transferiran al nou banc pont. Amb aquests canvis, l’AREB ha decidit reestructurar la direcció de BPA i del nou Vall Banc i mantenir a Fernando Vázquez de Lapuerta com a administrador únic de BPA, mentre que David Betbesé continuarà únicament com a membre del consell d’administració de Vall Banc. Quan hauria de ser operatiu el banc pont? L’entitat que ha d’agafar les regnes dels actius bons de BPA, el Vall Banc, hauria de ser operativa el 31 d’agost. Aquest és l’objectiu que s’ha fixat l’AREB i que té el beneplàcit del Govern. De fet, l’executiu hauria condicionat el fet que el nou banc pugui operar a partir de l’esmentada data al fet que s’hagin elaborat unes tres quartes parts dels dossiers -tècnicament denominats KYC- dels clients. Durant tot el mes que ve s’haurien d’anar transferint tècnicament i administrativament els comptes que hagin estat declarat ‘bons’ de BPA a Vall Banc. Aquesta informació l’estant facilitant darrerament tant components de l’AREB com els administradors que intervenien fins ara de manera solidària, els esmentats Betbesé i Vázquez. Una de les darreres trobades, per exemple, l’han mantingut amb la Plataforma Afectats BPA. En un comunicat fet públic la setmana passada, aquesta entitat assegura que l’administració del banc intervingut treballa perquè “el resultat del procediment de resolució tingui un impacte nul pels interessos i drets de tots els afectats”. Els rectors del banc intervingut s’haurien plantejat anar reduint de manera parcial les limitacions en la disposició dinerària i d’execució de determinades operacions. Però no n’hauria especificat cap calendari concret. En aquest sentit, sembla que l’entitat disposaria de liquiditat suficient per poder facilitar una mica més de cash que el que dóna actualment. Segons el comunicat de la plataforma, els administradors de BPA també haurien acceptat adoptar mesures específiques per alguns clients que estaven en situació límit producte del bloqueig que pateixen. De fet, hi ha un nombre d’estalviadors important que tenia la immensa majoria dels seus dipòsits invertits en un producte anomenat Estalvi garantit i que, en principi, no es pot tocar. Aquest producte està parcialment suportat per accions preferents del banc, que tot fa pensar que tindran un valor zero encara que els administradors van assegurant que els estalviadors que havien col·locat diners en l’esmentat producte no patiran cap menyscabament en els seus dipòsits. Alt per alt, sembla difícil mantenir aquest posicionament. Als representants de la plataforma  també se’ls hauria dit que “pel que fa a la problemàtica concreta de les amortitzacions de les facilitats creditícies concedides per l’entitat (préstecs i crèdits) es va assegurar que no obstant en l’actualitat els clients que disposen de saldos positius no poden efectuar amortitzacions ni reduccions de límit de crèdit, això no implicarà la seva reclamació judicial, ni dels interessos de demora que s’hagin generat des de la mesura adoptada. Cap compte ‘tòxic’ La revisió dels expedients dels clients aniria a un ritme força acceptable. De fet, es pretén, segons fonts coneixedores de l’operativa d’auditoria dels comptes, fer una doble verificació. Una amb un filtre gruixut i una segona, la que s’estaria fent ara, filant molt prim. En la primera anàlisi ja s’haurien revisat tots els comptes, absolutament tots. I més enllà dels que ja se sabia que eren conflictius per estar vinculats amb casos judicialitzats no ha aparegut res més. Tampoc anant a cercar qüestions de més detall no haurien aparegut anomalies respecte del suposat rentat de diners. D’irregularitats menors de tipus administratius n’haurien sorgit però sense cap transcendència i res que no sigui subsanable. A més, segons les fonts, en moltes ocasions es vol fer passar amb la normativa d’avui les operatives dutes a terme fa molts anys, quan les directrius nacionals i internacionals eren molt diferents i menys estrictes de les actuals. El fet que no hi hagi cap anomalia greu encoratja els responsables tècnics i polítics de la intervenció a pensar que encara pot aparèixer un comprador estranger. De fet, es posaran tantes facilitats com sigui possible i s’inclouran les clàusules necessàries per reduir la responsabilitat d’un eventual comprador. Així, es deixarà clar que una previsible demanda dels actuals màxims accionistes de BPA no haurà de poder tenir, en cap cas, cap efecte sobre els comprador de Vall Banc. També es fixaran limitacions a la retirada de diners.

Comentaris

Trending