Estupefacció entre advocats perquè ara els saigs no poden gestionar el pagament de despeses judicials

La jurisprudència del Tribunal Superior considera que els honoraris de lletrats i procuradors són quantitats il·líquides i els executors de sentències no són competents per reclamar-los

-
-
Una bona part dels advocats i el propi col·legi professional ha rebut amb certa sorpresa i més estupefacció les decisions del Tribunal Superior per les quals es considera que els saigs no són competents per reclamar les despeses processals. Això obliga els lletrats, si no hi ha acord, a haver d'instar una doble via: al saig reclamar l'execució del deute principal que fixi la resolució en qüestió, i a la Batllia que ordeni el pagament dels honoraris dels lletrats i els procuradors.

El Col·legi d'Advocats ha hagut d'emetre una comunicació interna que ha deixat descol·locats alguns dels afiliats atès que fins ara totes no es diferenciava entre la naturalesa d'un deute i un altre. Però en els darrers pronunciaments sobre costes processals, la sala civil del Superior considera que els honoraris d'advocats i procuradors són quantitats il·líquides, "de forma que el saig no és competent per a procedir a l'execució de les referides quantitats". Fins al punt que algunes de les execucions que ja estaven en curs, quedaran en suspens.

En conseqüència, i excepte acord entre les parts, com que els saigs es declararan incompetents per tramitar el cobrament de les despeses processals, "les demandes s'hauran de tramitar per la via judicial", fet que duplica la feina per una qüestió pràcticament idèntica. I és això el que està generant cert malestar. A més, que ja feia temps que s'estava fent via executors privats i ara, de cop, i quan el que es volia era treure feina a la Batllia en matèria d'execució de sentències, se n'hi torna a donar.

En la comunicació emesa pel col·lectiu professional als seus col·legiats, la junta de govern explica que de forma transitòria "es dictaminin les costes reclamades en tràmit de conclusions, tot el que forçarà un complement de conclusions amb la finalitat que la sentència englobi les quantitats corresponents a les costes". Alhora s'anuncia que es treballa per trobar "una solució àgil al problema que ara ha sorgit".

Etiquetes

Comentaris

Trending