Govern podria clausurar un domini esquiable si posa en risc el prestigi turístic d’Andorra

La llei d’estacions que s’ha tramitat al Consell General inclou sancions de fins a 30.000 euros per a les explotadores i de fins a 12.000 pels usuaris que no compleixen la normativa, a banda de l’ús obligatori del forfet

Una vista del domini de Grandvalira.
Una vista del domini de Grandvalira. GRANDVALIRA

El Govern podria arribar a clausurar de forma temporal un domini d’esquí si es considera que ha comès una infracció molt greu que hagi provocat un perjudici per al prestigi turístic del país. Es tracta d’un dels aspectes destacats del règim sancionador de la nova llei d’estacions que ja es troba a tràmit al Consell General. En aquests casos, a més, també es podrà imposar multes d’entre 12.001 i 30.000 euros. Per als esquiadors que incompleixin la normativa, el càstig pot arribar als 12.000.

El nou text estipula tota una sèrie d’obligacions tant per les estacions com pels seus usuaris, com ara, per aquests darrers, la necessitat de tenir un forfet per poder practicar l’activitat dins dels dominis. I, en cas d’incompliment, hi ha un règim per sancionar-los. Com és habitual en les lleis, les infraccions poden ser lleus, greus i molt greus. Aquesta darrera tipologia només s’aplica, però, a les empreses explotadores.

La llei també fa possible mesures contra els treballadors de les empreses que siguin considerats responsables de les infracions, en aquest cas fins a un màxim de tres anys de restriccions

En el seu article 41, el projecte legislatiu estableix quines poden ser aquestes conductes punibles. Entre elles, hi figura “explotar els remuntadors i els equipaments sense assegurar-se que estiguin establerts, mantinguts, explotats, revisats i visitats de conformitat amb les disposicions reglamentàries, les normes d’explotació i de manteniment lliurades pel constructor i les regles de l’art” o “no introduir les millores o modificacions a les instal·lacions o equipament que exigeixin els serveis tècnics del ministeri competent a fi de garantir la seguretat de les persones i els béns”. També es castigarà que no es tanqui una pista o una instal·lació “quan utilitzar-los comporti un risc excessiu per a l’usuari” o no tenir vigent la pòlissa de responsabilitat civil.

En cas que alguna de les estacions sigui considerable com a responsable d’aquestes infraccions, el risc al qual s’exposa és important. En primer terme, una forta sanció econòmica: entre 12.001 i 30.000 euros. En segon, s’indica que “la imposició d’una sanció molt greu pot comportar la suspensió de les activitats empresarials, per un període màxim d’un any, o la clausura temporal de l’estació”. Aquesta darrera mesura “és aplicable únicament en cas de perjudicis molt greus causats al prestigi turístic d’Andorra, i fins a un màxim d’un any”.

A banda, també podria aplicar-se mesures als treballadors responsables d’aquestes conductes incorrectes. En aquest cas, “el ministeri encarregat del transport per cable podrà establir restriccions en l’organització interna del personal directament responsable d’una falta molt greu, per un període màxim de tres anys”.

Jordi Gallardo a la compareixença d'avui.

Relacionat

Entra a tràmit una nova llei per a regular les activitats a les estacions de muntanya

El text també estableix altres infraccions de caràcter lleu o greu que, però, si es repeteixen, també poden ser considerades molt greus. És el cas, per exemple, de no comunicar a Govern les queixes o reclamacions rebudes que puguin fer referència a la seguretat del domini, no portar al dia el registre d’accions o no informar dels accidents en un termini màxim de 24 hores, entre altres.

ALS USUARIS, SANCIONS DE FINS A 12.000 EUROS

La llei també destina diversos apartats a regular l’activitat dels esquiadors, siguin de muntanya o de fons. Hi ha un capítol sencer, el quart, destinat a això. Es deixa clar que hauran de ser especialment curosos en moments d’elevada presència de gent a les pistes i seguir escrupolosament tota una sèrie de normes a les quals, però, “l’entitat explotadora pot afegir-hi altres prescripcions”.

Entre aquestes disposicions, hi ha l’obligació d’utilitzar les pistes o els itineraris “en els horaris previstos” per l’estació així com la prohibició d’anar acompanyats de gossos. I un aspecte important. L’article 30 regula l’obligatorietat del forfet. “Tot usuari ha d’adquirir la modalitat (...) que li doni dret a la pràctica de l’activitat que vol fer”, remarca el text. I això és també vàlid per a “practicar esports i activitats”, inclòs l’esquí de muntanya. En cas de no dur-lo, suposarà el pagament de “tres vegades el preu del forfet diari corresponent”.

L’incompliment d’aquesta normativa implica la comissió d’una infracció lleu o una greu. Aquesta segona consideració s’aplicarà quan “es posi en perill la seguretat de les persones o de béns de tercers”. I s’avisa que “en particular, constitueixen infraccions greus les modalitats d’ús de les àrees regulades d’activitat que generin risc de col·lisió amb els usuaris que practiquin l’activitat de conformitat amb l’ús previst en el reglament intern”. En el primer cas, el càstig econòmic pot arribar als 3.000 euros. En el segon, la multa se situaria entre els 3.001 i els 12.000.

Comentaris (16)

Trending