A partir de la tercera jornada de les lligues de futbol els cribratges seran aleatoris

Davant l’inici de les competicions nacionals sènior aquest cap de setmana s’han fet tests d’antígens a tots els integrants dels equips, una situació que es repetirà abans del segon partit

Les pilotes oficials amb què es disputaran les competicions.
Les pilotes oficials amb què es disputaran les competicions. FAF

Les competicions sènior de futbol -tant de primera divisió com de segona- i futbol sala tindran cribratges massius abans de les dues primeres jornades (de fet, aquest dissabte s’han fet proves davant l’inici de la competició), però a partir de la tercera jornada de cadascuna de les lligues, els cribratges passaran a ser aleatoris i només es faran anàlisis d’antígens a cinc integrants de cadascuna de les plantilles. Així ho estableix el protocol establert per la Federació Andorrana de Futbol (FAF).

L’ens federatiu està pendent dels protocols que estableixi el ministeri de Salut per tal de poder posar en marxa les competicions de base. La màxima lliga del futbol nacional ja s’ha posat en marxa aquest cap de setmana. La FAF va anunciar que sols s’havia detectat un cas asimptomàtic en els cribratges realitzats dissabte. Cert que hi havia diversos equips amb positius diagnosticats amb anterioritat. En el protocol al qual hi ha tingut accés l’Altaveu també es posa de relleu que durant el cribratge amb PCR que es va fer abans de la represa de la competició l’estiu passat, de 1.001 proves sols es va detectar un cas positiu.

En el protocol al qual hi ha tingut accés l’Altaveu també es posa de relleu que durant el cribratge amb PCR que es va fer abans de la represa de la competició l’estiu passat, de 1.001 proves sols es va detectar un cas positiu

Segons l’esmentat protocol, el test que es realitza és un test no invasiu que permet la detecció ràpida d’antígens. Aquest, permetrà detectar ràpidament les persones transmissores del virus. Abans de l’inici de les competicions i de la setmana prèvia a la jornada 2 s’hauran fet o es faran cribratges al 100% de les persones involucrades en els equips i amb llicència activa. Aquests es duran a terme a jugadors i equips tècnics.

Perquè no hi hagi dubtes, cada equip, haurà d’enviar una llista amb els jugadors i membres del ‘staff’ amb llicència activa del primer equip. Per al futbol, aquesta llista serà d’un màxim de 25 jugadors i per al futbol sala serà d’un màxim de 20 jugadors. Cal tenir present que els membres de l’equip tècnic també seran cribrats. Així com els arbitres, que ho faran en la seva totalitat totes les jornades.

Tota persona inscrita al llistat facilitat podrà realitzar el test i accedir a la instal·lació el dia de partit adjuntat el certificat mèdic facilitat després de la realització del test. Sense aquest certificat i identificació, no es podrà accedir a la instal·lació. En cas de necessitar jugadors del filial o juvenil, caldrà avisar amb la major antelació possible per a poder realitzar el test.

Com s’ha dit, a partir de la setmana de la jornada 3 es realitzaran tests aleatoris a tots els equips (5 persones per equip amb llicència activa). Si cal, hi haurà ajustament en funció de l’evolució i en espera de la confirmació de Govern per a efectuar el desenvolupament del cribratge més idoni. Alhora, la FAF té previst la realització de cribratges generals en funció de la evolució de la pandèmia i de la competició (per exemple després de les festes de Nadal).  Els tests sempre es realitzaran en un màxim de 48 hores abans de la disputa de la jornada/partit.

Fins a dos casos positius en un mateix equip, es consideraran casos individuals. Per tant, sempre i quan Govern ho permeti el partit és disputarà amb normalitat seguint el protocol marcat. En cas de tres casos positius en un mateix equip, la FAF de forma automàtica ajornarà el partit

En cas que el test d’antígens resulti positiu, la FAF informarà a Govern que determinarà com procedir. El test de confirmació s’hauria d’intentar realitzar abans de la disputa de la jornada seguint les instruccions de Govern. Els jugadors positius es consideraran jugadors lesionats, (hauran de mantenir la quarantena que estableixin les institucions públiques pertinents). En aquest cas, el ministeri de Salut. Generalment l’aïllament s’estableix entre els 10 i els 15 dies.
Fins a dos casos positius en un mateix equip, es consideraran casos individuals. Per tant, sempre i quan Govern ho permeti el partit és disputarà amb normalitat seguint el protocol marcat. En cas que Govern consideri convenient aïllar tot l’equip i ajornar el partit, la FAF respectarà la seva decisió. En cas de tres casos positius en un mateix equip, la FAF de forma automàtica ajornarà el partit i reubicarà el mateix quan la situació sanitària ho permeti així com, en dependència de la disponibilitat dels dos equips.

El cribratge es farà sempre a les instal·lacions de la Borda Mateu en els horaris que s’estableixin i sota a direcció i realització de professionals mèdics o sanitaris degudament acreditats. Tots aquells tests positius realitzats abans de la disputa de la jornada de partit, hauran de ser traslladats a les autoritats sanitàries del país així com a la FAF, mitjançant el formulari de realització de tests que l’ens faciliti als clubs. Aquesta tasca la realitzarà el membre Covid de cada club designat abans de l’inici de la competició.

Comentaris

Trending