FEDA instal·la un mesurador eòlic al pic del Maià per confirmar el potencial de la zona

La zona ja està inclosa en el pla sectorial d’infraestructures energètiques però no contemplava per ara la producció provinent del vent

L'antena on està ubicada i un detall de la mateixa.
L'antena on està ubicada i un detall de la mateixa.

¿El pic del Maià podria acollir un parc eòlic? La qüestió no és impertinent. I malgrat que la zona ja està inclosa en el pla sectorial d’infraestructures energètiques, ara per ara no contemplava la producció provinent del vent. Però potencialment sembla plausible. En tot cas, i per confirmar-ho, FEDA ha instal·lat al pic encampadà un mesurador eòlic. Si algú hi veu una mena d’antena de recent col·locació, és just això. Hi hauria d’estar durant un any per tenir controlada la força del vent durant els dotze mesos.

De fet, les fonts consultades han assegurat que FEDA ja ha fet alguns estudis que indiquen la potencialitat de la zona quant a la producció eòlica. Però en la feina que fa l’operadora de l’energia per buscar solucions alternatives, fonts renovables, es vol afinar molt més en el detall. En tenir la concreció i la fiabilitat que qualsevol projecte que es vulgui tirar endavant serà viable i rentable. Totes les fonts consultades han indicat que a Maià hi ha molt potencial. De fet, probablement, potser és l’únic indret del Principat on seria realment viable un parc eòlic o, almenys, la instal·lació d’uns quants molins de vent.

El mesurador l’ha instal·lat la companyia Kintech Engineering, que es dedica, justament, a fer càlculs en relació a la potencialitat eòlica o solar. Ho fa en aquest cas per compte de FEDA, que és qui ha sol·licitat els permisos escaients al comú d’Encamp i qui ha tingut a bé prendre totes les mesures necessàries perquè l’antena, el pal, tingui el mínim impacte ambiental. Així, s’ha evitat haver de construir qualsevol base de formigó, s’ha senyalitzat el pal degudament perquè no causi cap dany a les aus que volin per la zona i s’ha elaborat un pla de restauració del terreny per una vegada el mesurador sigui retirat.

Etiquetes

Comentaris

Trending