Entra en vigor la llei que pot aplicar mesures de xoc en cas de crisi energètica

El text publicat aquest divendres al BOPA, preveu el tancament del subministrament a empreses, comerços o la prohibició de circular pel carrer amb vehicles a motor o vendre qualsevol tipus de combustible

Central de FEDA.
Central de FEDA. ALTAVEU

La llei aprovada pel Consell General el 24 de novembre, de mesures per respondre a les situacions de crisi energètica entra en vigor aquest dissabte. El BOPA publica aquest divendres el text que dota el Govern, i els altres actors implicats, de les eines necessàries per aplicar mesures d’estalvi que ajudin a establir unes bases sòlides per a un model energètic sobri, i que permetin fer front, si es donés el cas, a situacions energètiques excepcionals, com ara restriccions o talls en el subministrament.

Amb la publicació de la llei, sancionada dels dos coprínceps, s'habilita el Govern per adoptar mesures decontundència i eficàcia, com, en cas de situació de crisi energètica en l’àmbit de l’electricitat, ordenar el tancament total o parcial del subministrament a empreses, indústries, fàbriques, tallers, instal·lacions i serveis de qualsevol naturalesa que consumeixin energia elèctrica, i en cas de situació de crisi energètica en l’àmbit dels hidrocarburs, ordenar el tancament total o parcial del subministrament a empreses, indústries, fàbriques, tallers, instal·lacions i serveis de qualsevol naturalesa que consumeixin hidrocarburs, establir restriccions i prohibicions en l’ús de vehicles de motor, i fixar restriccions i prohibicions en la venda de combustibles.

En aquests casos, i atesa la naturalesa de les mesures que pot adoptar el Govern en situació de crisi energètica, es determina que la seva pròrroga ha de ser expressament autoritzada pel Consell General.

Cal recordar que la Unió Europea (UE), va aprovar el passat mes d’agost una reducció voluntària del 15% del consum de gas fins a la primavera i també una clàusula que permet activar l’obligatorietat d’aquesta reducció en cas d’alerta sobre la seguretat en el subministrament. En aquest context, i atenent que el 80% de l’energia elèctrica que es consumeix a Andorra, prové de França i d’Espanya, el Govern també va marcar un objectiu de reducció del consum elèctric del 15%, amb la finalitat d’evitar al màxim les restriccions de subministrament i minimitzar l’impacte econòmic dels preus del mercat de l’electricitat.

Per tal de garantir-ne l’eficàcia, la llei tipifica les infraccions i estableix un correlatiu règim de sancions. S'ha de destacar-ne la possibilitat d’adoptar mesures cautelars específiques durant la instrucció dels expedients sancionadors en cas d'incompliment de les mesures, i també la previsió que la sanció no s’imposi únicament a l’empresa o societat que realitza l’acció o missió infractora, sinó que s’estengui també a la persona o les persones que, pel fet d’exercir càrrecs d’administració o de direcció general a l’empresa o entitat infractora, siguin directament responsables de la infracció, quan els sigui imputable personalment.

Etiquetes

Comentaris (4)

Trending