Avatel compra Cable Mútua per 2,4 milions d’euros

En la mateixa operació queda exclosa la participació que té la segona empresa en TV Up Media Telecom

Comentaris

Cable Mútua era filial de Mútua Elèctrica de Sant Julià.
Cable Mútua era filial de Mútua Elèctrica de Sant Julià. ARXIU

La companyia malaguenya Avatel Telecom ha pagat 2,4 milions d'euros en la compra de Cable Mútua de Serveis, filial de la Mútua Elèctrica de Sant Julià de Lòria. L'operació es va formalitzar davant el notari Jordi Junyer però no figura en els comptes anuals individuals i consolidats del Grup Mútua perquè es va fer després del tancament a data 31 de desembre del 2021. S'ha pogut recollir, però, en la memòria que han rebut els accionistes.

Mútua Elèctrica continua sent la societat dominant de les empreses Productora Elèctrica Renovable (Per SA) i Companyia Pirenaica de Telecomunicacions Cadí SL. La venda de Cable Mútua de Serveis es considera en l'àmbit financer una bona operació ja que l'empresa no tenia activitat comercial.

Actualment, el capital social de la Mútua ascendeix a 3,3 milions d'euros, i està representat per 11.753 accions d'un valor nominal de 309 euros cadascuna, totes elles d'una mateixa classe i sèrie, totalment subscrites i desemborsades, i amb els mateixos drets. No hi ha accionistes que participin en el capital social amb un percentatge superior al 10%.

Un dels caps visibles de la companyia malaguenya és Víctor Rodríguez, que al seu dia ja va ser ànima de la filial de la mútua laurediana

La Mútua té constituïda una reserva per accions pròpies per un import de 49.833 euros, per les 161 accions que manté en cartera. La darrera auditoria detalla que la xifra de facturació del grup es va veure reduïda l'any passat en un 6% respecte el 2020. Considera que el grup està en ple desenvolupament de les seves activitats econòmiques.

Un dels caps visibles d’Avatel, que va estar al seu dia participada per Andorra Telecom en una controvertida operació l’entramat de la quan encara mai no s’ha acabat d’aclarir tot i que va generar una notable plusvàlua per a l’operadora telefònica estatal, és Víctor Rodríguez, que al seu dia ja va ser l’ànima de Cable Mútua i que, en principi, manté la nacionalitat andorrana i els seus vincles tant amb Sant Julià com amb Encamp, que és on havia residit.

Comentaris (8)

Trending