Els liberals esclaten contra els reiterats incompliments de l’AREB

Comentaris

Els liberals esclaten contra els reiterats incompliments de l’AREB
Els liberals esclaten contra els reiterats incompliments de l’AREB
  • L’ens liderat per Hinojosa i Gelabert presenta amb molt retard els comptes que hauria d’enviar al Consell General de forma trimestral i tampoc no dóna explicacions a la cambra
  • El president suplent del grup de Ld’A demana l’empara del síndic general i li demana que intervingui per mirar de reconduir una situació que el Govern, com a mínim, tolera
El grup parlamentari liberal s’ha afartat dels incompliments i passotisme que mostra cada dia que passa l’Agència estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB). L’ens creat per gestionar la crisi de BPA i que actualment està liderat per Albert Hinojosa i Òscar Gelabert no només no dóna les explicacions que la seva pròpia llei l’obliga a donar davant el Consell General si no que tampoc no li presenta els comptes de forma trimestral com tocaria. Per tot plegat, el president suplent del grup, Jordi Gallardo, ha demanat l’empara del síndic general, Vicenç Mateu, perquè, en teoria, toqui la cresta a l’AREB. Gallardo denuncia el “reiterat incompliment per part de l’AREB de l’article 49 de la Llei General de les Finances Públiques”. El conseller general liberal explica en l’escrit tramès al síndic que “el ministre de Finances ha de trametre al Consell General, trimestralment i dintre del trimestre següent, una memòria explicativa de l’execució del pressupost de l’administració general i de les seves modificacions” i recorda que “l’AREB és una entitat de dret públic” tal com es recull en la llei de la seva creació. El president suplent del grup liberal remarca que “l’AREB no està complint” amb el que disposa la llei i que “no és la primera vegada que m’adreço a la Sindicatura per demanar la seva intervenció prop del Govern”. En el text de l’empara, s’indica que tot just “el 9 d’octubre els consellers generals han rebut la liquidació pressupostària del primer trimestre del 2017”, una documentació que “per complir amb els terminis marcats per la llei, s’hauria d’haver rebut com a màxim el 30 de juny del 2017”. La situació s’ha repetit amb els comptes del segon trimestre “que s’haurien d’haver presentat el 30 de setembre del 2017” i encara no s’ha rebut per part dels consellers generals. Jordi Gallardo denuncia en l’escrit d’empara que aquest fet “ha esdevingut una pràctica habitual per part de l’AREB amb l’acceptació del Govern”. Per últim, en el text adreçat al síndic general es remarca que “aquest reiterat incompliment de la Llei General de Finances Públiques per part de l’AREB impedeix d’un costat poder a terme la tasca d’impuls i control al Govern dels consellers generals, i de l’altre, es tracta d’un menysteniment evident al Consell General a causa de la reiteració en l’incompliment de les obligacions legislatives” i es demana al “síndic general com a màxim representant del Consell General” que solucioni aquesta situació.

Comentaris

Trending