Els inscrits a Ocupació només podran refusar feines si estan a més de 20 quilòmetres del lloc on viuen

Per considerar una oferta “adequada” es tindrà en compte el perfil professional de la persona però també altres punts com el cost del desplaçament o les circumstàncies familiars

Façana del Servei d'Ocupació.
Façana del Servei d'Ocupació. ARXIU

El nou reglament d’ocupació, aprovat aquesta setmana pel Govern, estableix que les persones inscrites en situació de recerca de feina tindran l’obligació d’acceptar aquelles ofertes de treball sempre que es considerin adequades. Per decidir si es compleix aquest requisit, es tindrà en compte l’experiència i les aptituds de l’aturat però també la distància al lloc de residència o el cost del desplaçament. Així, es podrà refusar si la despesa pel trajecte representa més d’un 20% del salari.

La normativa, aprovada el passat dimecres pel consell de ministres, defineix, entre altres detalls, les obligacions que han d’assumir aquelles persones que s’inscriguin al Servei d’Ocupació (SOA) per buscar una feina. Entre elles, hi ha la de buscar feina de forma activa, assistir a les formacions que se’ls proposin i, sobretot, acceptar les ocupacions que se’ls ofereixin sempre que siguin “adequades”. Així ho indica l’article 8 del reglament.

Els requisits vinculats a l'experiència professionals es relaxaran si la persona fa molt de temps que està sense feina

Posteriorment, el text estableix els criteris que permetran discernir en cada cas si una oferta de feina és o no escaient per a la persona. Un primer detall important és que “es correspongui amb la seva professió habitual o qualsevol altra que s’ajusti a les seves aptituds físiques, formatives o en la qual haig tingut experiència”. I, en tot cas, “la coincident amb l’última activitat laboral exercida sempre que la seva durada haig estat igual o superior a tres mesos”.

Aquest requisit es farà més relaxat si la persona acumula molt de temps en recerca de feina. A partir dels sis mesos “també s poden considerar adequades altres ocupacions que per les seves característiques puguin ser exercides pel treballador, malgrat que no s’ajustin plenament al seu perfil professional”.

El reglament també estableix altres criteris, entre ells la distància de la residència habitual al lloc de la feina proposada. Com a màxim, haurà de ser de vint quilòmetres de radi, amb l’excepció que el treballador “acrediti que el temps mínim per al desplaçament, d’anada i tornada, supera el 25% de la durada de la jornada diària” o que el cost suposa una despesa superior al 20% del salari. En tots els casos, caldrà tenir en compte també “les circumstàncies professionals i personals” del demandant així com “la conciliació de la vida familiar i laboral”.Ajuts específics a les empreses centrades a donar feina a persones vulnerables o discapacitats

El capítol sisè del reglament també regula les Empreses d’inclusió sociolaboral (Esolab), aquelles que tenen com a finalitat primordial donar sortides de feina a persones en situació de vulnerabilitat o amb discapacitat. Es deixa clar que no hauran de tenir “ànim de lucre” i que hauran de signar un contracte de col·laboració amb Govern. A banda, el 80% de la seva plantilla haurà de complir la condició de vulnerabilitat o un 75% ser persones amb diversitat funcional.

El text estableix també quins ajuts poden rebre aquestes empreses. A més dels ja previstos per aquells negocis que actualment ja contracten persones amb discapacitat, s’obre una segona via específica per a les Esolab, que han de servir per cobrir “l’adaptació física i organitzativa dels entorns laborals”. En qualsevol cas, no podran superar el 50% del salari mínim vigent per a cada treballador. La normativa també remarca que aquests empleats hauran de cobrar almenys el sou mínim i que hauran de presentar una resolució de la Comissió Nacional de Valoració (Conava) que reconegui el grau de discapacitat.

Etiquetes

-

Relacionat

Ocupació podrà privatitzar serveis o programes laborals

Comentaris (4)

Trending