Els ingressos pel tabac del 2019 queden molt lluny de l’esperat

Els 101 milions recaptats estan molt lluny dels més de la previsió de més de 111 que es reflectia al pressupost per a l’exercici

-
-

El 2019 s’ha tancat amb una important davallada de les importacions de tabac. Així queda reflectit en les dades dels ingressos recaptats a la duana per l’entrada d’aquesta mercaderia. El que ha entrat a les arques públiques per aquest concepte ha quedat molt per sota tant del que es va aconseguir l’any anterior com del que s’esperava recaptar. En concret, la caiguda ha estat d’un 5,6%.

Feia mesos que es tenia clar que, per primera vegada en molts anys, la recaptació per la taxa d’importació del tabac davallaria. De fet, analitzant mes rere mes al llarg del 2019, l’entrada d’aquest producte s’estava situant sempre per sota de les dades del 2017. En alguns mesos, com ara al febrer o al juliol, la caiguda havia arribat a ser superior al 15%. Els darrers dos mesos de l’any, hi hagut una petita remuntada, però no suficient, ni de bon tros, per evitar tancar amb una evolució negativa.

Així, al llarg del 2019 es van ingressar un total de 101,1 milions d’euros provinents d’aquesta taxa –és a dir, gairebé una quarta part de la recaptació total de Govern-. Si es compara amb els 107,1 registrats l’any 2019, s’observa una reducció d’uns sis milions. En termes percentuals, un 5,6%.

La comparativa és encara més negativa si s’agafa com a referència el que s’havia pressupostat per a l’exercici. El Govern va estimar que enguany ingressaria via taxa al consum –la major part es refereix al tabac- més de 111 milions d’euros. Per tant, les previsions han quedat molt per sota de la realitat final.

La dada també queda per sota de l’aconseguida el 2017. Llavors, es van recaptar 106,7 milions, per tant, la diferència seria, també negativa, del 5,2%.

Analitzant mes per mes, els que pitjor evolució van tenir van ser febrer (-18,4%) i, sobretot juny (-52%), aquest darrer molt afectat de forma clara pel tancament de l’accés amb França viscut el maig. Al segon tram de l’any, la majoria de mesos es van tancar amb millors xifres que el 2018, una millora que ha maquillat lleugerament les dades però que no ha evitat tancar l’exercici global amb una disminució de recaptació que caldrà esperar per veure quina evolució tindrà en el futur.

Comentaris (4)

Trending