Els deutors que té Govern representen el 30% dels ingressos previstos aquest 2015

Comentaris

Els deutors que té Govern representen el 30% dels ingressos previstos aquest 2015
Els deutors que té Govern representen el 30% dels ingressos previstos aquest 2015
L’executiu tenia pendent de cobrar el 30 de juny gairebé 21 milions d’euros en matèria d’impost general indirecte (IMI) i pràcticament 14,5 en concepte d’impost de societats meritats durant l’any en curs. En global, el saldo de deutors al final del primer semestre del 2015 era de poc més de 118 milions d’euros. De generats en anys anteriors i aprovisionats convenientment n’hi havia gairebé 43,5 milions. Totes aquestes dades apareixen en el document que reflecteix la liquidació pressupostària del Govern d’Andorra durant els primers sis mesos de l’any. Un document elaborat per la intervenció general del Govern que recentment ha estat tramès al Consell General i al qual ha tingut accés l’Altaveu. Els deutors per drets reconeguts inclosos en el pressupost corrent -és a dir, deutes generats durant l’any en curs- pugen a un volum de 64 milions. És dins d’aquesta partida que s’inclouen 20.872.000 milions d’euros d’IGI; 14.489.000 d’impost de societats; 14.058.000 d’impost de mercaderia indirecte; 3.257.000 d’impostos especials de duana; 2.913.000 d’impost d’activitats econòmiques; o 2.388.000 de taxa de comerç. La resta de capítols tenen un volum que amb prou feina arriben al milió d’euros. Els deutors per drets reconeguts de pressupostos tancats (i que inclouen impagaments bàsicament tributaris que van del 2004 al 2014, tots dos anys inclosos) s’enfilen fins als 48.522.000 euros. Si bé els deutes generats en l’any en curs es mantenen en un nivell similar al de l’any anterior amb una tendència molt moderada a l’alça (3%); els deutes referents a exercicis tancats s’incrementen molt notablement, amb un increment del 20%. En global, els deutors totals, els 118.109.000 euros suposen un augment, en xifres absolutes, de gairebé 15 milions en relació al mateix període del 2014 i, percentualment, l’ascens és del 14%. Els impagats suposen el 30% dels ingressos previstos per a aquest any.

Comentaris

Trending