Els comptes del Govern i altres institucions públiques van passar de BPA a Vall Banc sense cap mena de revisió

‘Autoritats andorranes’ van ordenar als consultors de PwC que analitzaven tots els clients del banc intervingut que un seguit de dipòsits es declaressin aptes sense fer-ne cap comprovació ni cap nou KYC

-
-
Les “autoritats andorranes” van exigir als auditors de PricewaterhouseCoopers (PwC) que van analitzar els clients i els comptes de Banca Privada d’Andorra (BPA) una vegada intervinguda que els comptes del Govern i de totes les institucions públiques i de totes aquelles persones que estaven vinculades a aquests organismes i eren clients de BPA passessin automàticament al ‘banc bo’. És a dir, que acabessin a Vall Banc sense fer-ne cap mena de revisió ni haver d’elaborar un nou qüestionari sobre el client (KYC). També es va exigir a PwC que declaressin com a aptes sense cap mena de comprovació els comptes que altres entitats bancàries tenien a BPA i els que poguessin tenir dirigents d’aquelles entitats.

Tot això consta en un informe elaborat per PwC en relació amb els treballs que se li havien encomanat. Un informe que a mode de resum, com una mena de prèvia del que pretenia fer o allò que estava duent a terme, va lliurar l’auditora a l’Agència estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB). El document seria la base d’una denúncia que els accionistes majoritaris de Banca Privada d’Andorra (BPA) fins a la seva nacionalització, Higini i Ramon Cierco, han tramès al Grup d’Estats contra la Corrupció (GRECO) del Consell d’Europa. Els Cierco consideren “arbitrari” el procés d’anàlisi de comptes bancaris de l’entitat ara en vies de resolució per, posteriorment, fer-ne el traspàs al banc pont, denominat més tard Vall Banc.

Mentre hi va haver clients i comptes que es consideraven ‘exemptes’ de revisió, les mateixes autoritats van ordenar a la consultora encarregada de la revisió de comptes que es declaressin no aptes sense cap mena d’anàlisi tant els clients bloquejats per la Batllia com aquells que havia paralitzat la UIFAND. De l’informe es desprendria que els ordenants d’aquesta suposada anàlisi discriminatòria serien, com a mínim, l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) i l’esmentat i cada vegada més controvertit AREB.

Els antics accionistes majoritaris de l’entitat ara en vies de resolució han comunicat aquest fet al GRECO i al Moneyval per tal que estudiï si “aquest procés arbitrari” pot plantejar algunes anomalies

Totes aquestes dades s’han pogut conèixer recentment, segons remarquen els antics accionistes de BPA en un comunicat, i per això no ha estat fins ara que s’han posat en coneixement del GRECO. La mateixa acció s’ha fet davant el Comitè d’Experts en l’Avaluació de Mesures contra el Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme (Moneyval). Com es manifesta en l’escrit tramès a aquests dos organismes, “la raó de remetre la nostra denúncia a aquest òrgan del Consell d’Europa és que constitueix l’única institució de reputació internacional enfocada a la lluita contra la corrupció a la qual el Principat d’Andorra té a be sotmetre’s”.

L’escrit tramès al GRECO i al Moneyval fa tot un repàs previ dels antecedents del procediment engegat just després del ‘Notice’ del FinCEN. I, posteriorment, es posa l’accent en els dubtes més que raonables que hi ha sobre la legalitat del procés de segregació d’actius de BPA. En efecte, l’esmentat procés de traspàs de clients i comptes hauria derivat en una situació injusta i discriminatòria en la qual, encara a dia d’avui, hi ha centenars de clients afectats i que no poden disposar dels seus actius, essent sotmesos a una desproporcionada i injustificada investigació que, en alguns casos, suposa analitzar operacions i moviments bancaris de fins a vint anys enrere. 

En l’esmentat comunicat s’explica que “la manca d’un suport legal que sustenti les revisions dutes a termes, la manca de transparència i d’informació, comporta una greu situació d’indefensió als afectats, un fet que vulnera de totes totes els principis més essencials que el Consell d’Europa defensa com no pot ser d’una altra manera”. El fet que a alguns clients se’ls investigui de forma gairebé abusiva i a d’altres se’ls hagi declarat aptes sense necessitat de cap revisió no només suposa una clara discriminació i arbitrarietat. També pot arribar a aixecar dubtes sobre el motiu pel qual s’ha decretat l’exempció de revisió. Per això es posa en coneixement la situació als organismes que combaten la corrupció. També s’acudeix a organismes internacionals per fer conèixer més enllà de les fronteres andorranes com s’ha gestionat tota crisi. I més encara tenint en compte que molts dels afectats són ciutadans de diversos punts d’arreu del món.

Documents

Etiquetes

Comentaris

Trending