Els centres de triatge tornen a obrir a partir de dilluns

El Govern considera que és una mesura necessària per al correcte funcionament d’algunes activitats econòmiques, com la construcció

Centre de triatge d'envasos de la Comella
Centre de triatge d'envasos de la Comella
El Govern ha promulgat el decret que deixa sense efecte la suspensió temporal dels centres autoritzats de triatge de residus com a mesura excepcional per fer front a la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2. El decret entra en vigor aquest dijous i els centres tornaran a obrir dilluns.

El Govern va considerar necessària, en el seu moment, la mesura excepcional de suspendre temporalment l’activitat laboral de classificació, selecció o condicionament de residus en els centres de triatge autoritzats, tot mantenint un servei de guàrdia per a qualsevol urgència sobrevinguda, com ara la recepció dels residus al centre i l’evacuació dels seleccionats per valoritzar-los fora d’Andorra. Es va establir que la vigència d’aquestes mesures excepcionals es mantindria fins que el Govern en determinés el cessament.

L’evolució de la situació epidemiològica i l’aplanament de la corba de contagis fan possible l’obertura progressiva de certes activitats econòmiques. En aquest context, la represa de l’activitat dels centres de triatge es fa necessària per al correcte funcionament d’algunes activitats econòmiques, inclosa la del sector de la construcció i sectors relacionats.

Per altra banda, la recuperació de l’activitat dels centres de triatge també permet tornar a la normalitat en la gestió dels residus provinents de les recollides selectives, que s’acceptaran en els centres de triatge. Això suposa una gestió més eficient dels residus i la millora de la valorització d’aquestes matèries, que havia estat suspesa.

Es considera que la represa de l’activitat del triatge manual no pot posar en risc la salut i la seguretat dels treballadors que desenvolupin aquesta tasca, i en aquest sentit és imprescindible extremar les mesures de seguretat en els centres de treball amb la implementació de protocols que identifiquin les distàncies de seguretat necessàries i els equips de protecció individuals imprescindibles, entre altres factors, que hauran d’estar validats pels serveis de prevenció corresponents, d’acord amb la Llei 34/2008, del 18 de desembre, de la seguretat i la salut en el treball i d’acord amb les indicacions i recomanacions del ministeri de Salut.

Comentaris

Trending