Els beneficis declarats per les empreses el 2014 van ser de 570 milions

Comentaris

Els beneficis declarats per les empreses el 2014 van ser de 570 milions
Els beneficis declarats per les empreses el 2014 van ser de 570 milions
Les empreses andorranes van obtenir durant el 2014, en conjunt, gairebé 569,5 milions d’euros de beneficis. Així ho assegura el Govern, a partir de les declaracions realitzades pels empresaris que tributen ja sia via impost de societats (IS) o via impost d’activitats econòmiques (IAE). El darrer exercici tancat, més del 60% de les empreses del Principat van declarar haver tancat l’any amb guanys. Aquestes dades formen part de la resposta que l’executiu ha ofert per escrit a una pregunta formulada pel president suplent del grup parlamentari liberal, Jordi Gallardo.
Resultat Positiu
Impost OT'S Tipus OT Resultat Comptable
IAE 150 DN (Xifra Ingressos >600.000€) 32.737.491,26
IS 569 DN (Xifra Ingressos >600.000€) 390.508.651,03
Resultat Positiu 719 DN (Xifra Ingressos >600.000) 423.246.142,29
IAE 2790 DS  (Xifra Ingressos <= 600.000€) DD 94.021.196,62
ISS 1482 DS  (Xifra Ingressos <= 600.000€) DD 46.468.483,41
Resultat Positiu 4272 DS  (Xifra Ingressos <= 600.000) DD 140.489.680,03
IAE 129 DS  (Xifra Ingressos <= 600.000€) DO 5.451.821,74
ISS 14 DS  (Xifra Ingressos <= 600.000€) DO 214.515,31
Resultat Positiu 143 DS  (Xifra Ingressos <= 600.000) DO 5.666.337,05
En la resposta, publicada al Butlletí del Consell General aquest divendres, es deixa clar que “cal tenir en compte que aquestes dades poden patir alteracions per dos motius principals: pel fet de que el període voluntari per a presentar les declaracions de l’Impost sobre societats de l’exercici 2014 encara no ha finalitzat, atès que resten pendents les societats que tenen un exercici fiscal diferent de l’any natural; i pel fet de que les declaracions que suporten aquestes dades poden ser sotmeses als procediments de comprovació i inspecció tributària”. Segons l’esmentada informació, 2.065 persones jurídiques haurien declarat beneficis i, per tant, haurien hagut de tributar impost de societats. Al seu torn, 3.069 persones físiques o jurídiques haurien satisfet IAE. En conjunt, explica el Govern, el 2014 van ser 5.134 de les 8.523 empreses que oficialment estan radicades al país les que haurien declarat haver tancat l’any amb més ingressos que despeses. És la primera vegada que es facilita aquest tipus de dades, segons s’explica en la resposta a Gallardo. No obstant això, s’està treballant en la digitalització de la documentació obtinguda de l’exercici 2013 per poder, també, disposar de les mateixes dades que s’han ofert del 2014 també l’any anterior. El que l’executiu també assegura és que hi ha diferents dificultats que impedeixen distribuir els beneficis per sectors d’activitat econòmica. En l’escrit s’explica que els departaments de Tributs i Fronteres, el d’Economia i el d’Estadística estan treballant de manera coordinada i conjunta per “permetre classificar els resultats de les empreses per sectors d’activitat”. Tot i que l’executiu assegura no poder classificar per activitats empresarials els resultats, no és cap bestiesa afirmar que més del 36% dels beneficis (és a dir, pràcticament 205 milions d’euros) queden en mans de menys del 0,1% de les empreses que asseguren haver obtingut guanys durant el 2014. En efecte, es tracta dels beneficis obtinguts pels grups bancaris. Crèdit Andorrà va fer públics uns beneficis de 71,5 milions; Andbank, 64,3; MoraBanc 40,2 milions; i BancSabadell Andorra, 7,1. Per la situació que ha viscut enguany, l’única entitat que no va publicar els comptes del 2014 va ser Banca Privada d’Andorra (BPA). El benefici obtingut durant l’exercici passat pel banc avui intervingut hauria voltat, aproximadament, els 24 milions d’euros.

Comentaris (1)

Trending